Raspored aktivnosti djece u vrtiću tijekom jednog dana

Dnevni plan i program odgojno obrazovnog rada kreiraju odgojitelji u suradnji sa stručnim timom vrtića. Osim planski osmišljenog prostornog konteksta i igre, svakodnevne životne situacije također su prilika za učenje i razvoj djeteta. Relativno stalni ritam tj. vremenski okvir odvijanja pojedinih aktivnosti djetetu daje osjećaj  sigurnosti. Za svaku odgojnu grupu on je drugačiji tj. ovisi o potrebama djece,  pa i njihovih roditelja. Okvirno dnevni ritam življenja djece u vrtiću izgleda ovako:

6.00 -  8.00 sati
- dolazak djece u vrtić
- dežurni odgojitelj dočekuje djecu i roditelje
- djeci se planski nude igračke i aktivnosti
- druženje djece iz različitih odgojnih skupina
- djeci se nudi topli napitak i kekse

8.00 - 9.00 sati
- doručak

- okupljanje cijele odgojne skupine, zajednički pozdrav i planiranje aktivnosti tijekom dana

- planski osmišljene igre i igre po slobodnom izboru djece


9.00 - 12.30 sati
- planski osmišljene igre i aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru
- za igru na otvorenom osim igrališta i terasa u sklopu vrtića, planski se koriste i javni prostori, te organiziraju razne posjete, izleti i sl. kako bi se djeci omogućilo iskustveno učenje
-ovisno o vremenskim prilikama nastoji se djeci omogućiti što duži boravak i igra na otvorenom prostoru

11.30 - 13.00 sati
- ručak

-obavljanje osobne higijene

13.00 - 15.00 sati

- slušanje pjesama, priča, glazbe ili meditiranje (smirivanje)
- odmor: spavanje ili tiha (individualna) igra


15.00 - 16.00 sati
- obavljanje higijene
- užina
- dolazak roditelja po djecu
- igre u zatvorenom ili otvorenom prostoru (ovisno o vremenskim prilikama)

16.00 -17.30 - dežurstvo
- dežurni odgojitelj s djecom dočekuje roditelje

-djeca iz svih odgojnih grupa na objektu, koja dulje ostaju u vrtiću zajedno se igraju i druže