Preuzmite dokument:

Odluka o subvencioniranju boravka djece s područja općine Brdovec u dječjim vrtićima za 2019. godinu.

 


Preuzmite dokument:

Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja 29.12.2014. - Grad Zaprešić