Preuzmite dokument: Pravilnik o upisu djece.

Preuzmite dokument: Odluka o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u gradske vrtiće