PROGRAMI U DV MASLAČAK


Vrtić realizira:


-Redoviti primarni 10 - satni program (u 22 odgojne skupine)


-Program  ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog cjelodnevnog  10-satnog programa (u 3 odgojne grupe)


-Program predškole u trajanju od 250 sati godišnje - za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom (u 3 odgojne skupine)

 

-U pripremi su posebni programi:

  1. Program katoličkog vjerskog odgoja
  2. Montessori program
  3. Program ranog učenja njemačkog jezika

 


Programi se obogaćuju:


- kulturno - umjetničkim sadržajima (posjeti kazalištima i gostovanja kazališta i umjetnika u vrtiću)


- posjetima muzejima, galerijama i drugim mjestima i osobama koji su u središtu dječje pozornosti, odnosno projekta koji se razvijaju kroz odgojno-obrazovni rad u pojedinoj odgojnoj grupi


- izletima


- svečanostima i slavljima (Jesenske svečanosti, Dani grada Zaprešića, Adventska druženja, Maskembal, Proljetne svečanosti – Dan planete Zemlje, Dani općine Brdovec, druženja roditelja, djece i odgojitelja na vrtićkim dvorištima, javni prikazi projekata i sl.)

 

- CAP programom- programom prevencije zlostavljanja djece

 

- individualiziranim programom rada s potencijalno darovitom djecom

 

- individualiziranim programima za djecu s teškoćama u razvoju

 

Sportsko-rekreativnim programima:


- Sportski susreti vrtića Vrtuljak i Maslačak

- „Olimpijada“ vrtića Maslačak

- obuka klizanja

- obuka plivanja

- škola rolanja

- zimovanje

- ljetovanje

 

Glavne  zadaće odgojno obrazovnog rada (koja se ostvaruje kroz program) u pedagoškoj godini 2018./19.:

1.Razvijanje programa podrške djeci s posebnim potrebama: darovitoj djeci, djeci s teškoćama u razvoju, te socijalno nekompetentnoj djeci osobito plašljivoj, sramežljivoj i povučenoj.

2. Razvijanje sigurnosno - zaštitnih programa (zaštita djece u prometu, program prevencije zlostavljanja djece, prevencija trgovanja ljudima, priprema za izvanredne situacije, zaštita zdravlja, pružanje prve pomoći i traženje pomoći)

3.  Razvijanje osjetljivosti djece za održivi razvoj (briga o biljkama u vrtićkom dvorištu – njegovanje vrta, razvrstavanje otpada i recikliranje, upoznavanje i njegovanje kulturne baštine

 

CAP PROGRAM U VRTIĆU MASLAČAK

(Program prevencije zlostavljanja djece)

 

Međunarodni centar za prevenciju napada (ICAP) sa sjedištem u SAD (u Sewellu, New Jersey) pokrenuo je 1978. godine program sprečavanja nasilja među ljudima putem osmišljenih programa, istraživanja i ocjenjivanja, javnog prosvjećivanja i obuhvatnog treninga. Jedan od najšire prihvaćenih projekata ICAP-a je CAP (Child Assault Prevention – prevencija zlostavljanja djece). Program se primjenjuje u većini država SAD-a i u dvadesetak država izvan SAD-a. U Hrvatskoj se primjenjuje od 1999./2000. godine. To je licencirani program, a vlasnik licence za HR je Udruga roditelja «Korak po korak». Na čelu projekta u HR je prof. Gorana Hitrec. Vrtić Maslačak uključio se u projekt  2008./09. godine. U vrtiću «Maslačak» obuku za primjenu programa prošlo je 4 odgojitelja i 2 člana stručnog tima i dobilo pravo provoditi CAP program (licencu).

Program se sastoji od 3 dijela:

1. predavanje za osoblje vrtića

2. predavanje za roditelje djece

3. radionice za djecu i razgovor s djecom nakon radionice

 

Cilj programa je pružiti zajednici točnu informaciju o zlostavljanju, kako bi se razbili mitovi o tome. Ključ CAP-ovog uspjeha leži u filozofiji jačanja djece i pružanja pozitivne podrške djeci. Njegova polazna postavka je da djecu treba naučiti kako da se sama zaštite i dati im podršku u tome, a ne ih učiti potpuno ovisiti o odraslima.

Djecu se poučava o stvarnostima napada, kako bi djeca bila što je moguće bolje pripremljena za prepoznavanje i rješavanje potencijalno opasnih situacija. Bez obzira jesu li te opasne situacije seksualno zlostavljanje, fizičko nasilje i maltretiranje od strane drugog djeteta ili odraslog, filozofija CAP-a je pomoći djeci da budu što je moguće manje ranjiva.

U predavanju za zaposlenike daje se pregled problema zlostavljanja djece, detaljne informacije o radionicama za djecu, sugestije kako u vrtiću podržati osnažujuće i prevencijske strategije koje će djeca učiti, informacije o indikatorima zlostavljanja djece. Daju se upute za pristup djetetu u krizi, pregled izvora pomoći u zajednici, koga izvijestiti o zlostavljanju te koja su zakonska prava i odgovornosti zaposlenika koji prijavljuju zlostavljanje i zanemarivanje.

U predavanju za roditelje uz kompletnu informaciju o programu stavlja se naglasak na komunikacijske vještine kojima se olakšava razgovor s djecom o zlostavljanju, kao i razgovor s djetetom u krizi. Roditeljima se daju detaljne informacije o radionicama za djecu i sugestije kako da kod kuće podržavaju ono što će djeca na radionicama učiti.

Program se provodi s djecom u 6. i 7. godini života (godinu dana prije polaska u osnovnu školu) i s njihovim roditeljima.

 

Preuzmite dokument: KURIKULUM VRTIĆA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.Preuzmite dokument: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.Preuzmite dokument: ANKETA ZA RODITELJE 2017./2018. - VALORIZACIJA PROGRAMAPreuzmite dokument: GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

 

 

Preuzmite dokument: KURIKULUM.

 

 

Preuzmite dokument: dokumentacija - godišnji plan i program ustanove za 2017 - 2018  godinu.

 

 

Preuzmite dokument: godišnji plan i program ustanove za 2017 - 2018  godinu.


 


KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA PEDAGOŠKU 2016./2017.

 

 

 

Preuzmite dokument Program predškole DV Maslačak


 

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U SKLOPU REDOVITOG CIJELODNEVNOG PRAGRAMA


 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./17.