SPREMNOST DJETETA ZA ŠKOLU

 

Vaše je dijete šestogodišnjak i približava se vrijeme upisa u školu?

 

Kada se približi vrijeme upisa u školu mnogi se roditelji pitaju:

Je li naše dijete zaista spremno za školu?

Svi želimo đaka koji će s veseljem odgovoriti na sve zahtjeve škole.

.

Jesmo li kao roditelji spremni za školu?

Želimo se ponositi svojim djetetom.

Možemo li mu s lakoćom biti podrška?

 

Polazak u školu prva je prava prekretnica u životu.

Zato je važno od početka razviti kod djeteta pozitivan stav prema školi. Znamo da početak daje pečat cijelom daljnjem školovanju i zato je važno da taj početak bude uspješan.

Pomognite djetetu da prihvati učiteljicu, nove obaveze i način života: izrazite povjerenje u svoje dijete, u školu, učiteljicu.

 

Veselite se školi zajedno sa svojim djetetom!

Dijete u dobi između 6 i 7 godina je:

 

tjelesno i motorički zrelo

-       zdravo i dobro razvijeno te može izdržati napore koje traži škola (npr. nošenje torbe, sjedenje u školskoj klupi)

-       spretno i voli biti u pokretu

-       pravilno drži olovku, voli crtati, pisati, izrezivati, a crtež odgovara dobi (npr. crtež čovjeka ima barem glavu, vrat, tijelo, noge, ruke, oči , nos, usta, kosu, uši, neke naznake odjeće… zna nacrtati krug, kvadrat, trokut, romb)

 

spoznajno zrelo

-       ima dobru pažnju te se može duže igrati i baviti aktivnostima i do 60 minuta s povremenim spontanim otklonima pažnje

-       ustrajno je i uporno, dovrši što je započelo

-       točno razlikuje i imenuje boje i njihove nijanse

-       uspoređuje i imenuje količinske, prostorne i vremenske  odnose veće-manje-jednako, gore-dolje, ispred-iza, prije-poslije, i sl.)

-       razlikuje lijevo-desno na sebi, drugima, u prostoru

-       broji do 29-30, zbraja i oduzima na konkretnom materijalu do 10 (npr. imaš 4 kocke, koliko ih imaš ako ti uzmem jednu?)

-       pamti i reproducira pjesmice, priče (i detalje)

-       rješava probleme po modelu pretpostavka-provjera-zaključak

-       razlikuje točno-netočno, stvarno-nestvarno

-       ima važna predznanja – o sebi, obitelji i sl.

 

govorno zrelo

-       izgovara glasove čisto i govori razgovijetno

-       na temelju slušanja može rastaviti riječi na glasove i spajati glasove u riječi (glasovna analiza i sinteza: nos = n-o-s; r-u-k-a = ruka)

-       razumije i slijedi verbalne upute

-       izriče riječima što želi, treba, misli, osjeća

-       sluša i sudjeluje u grupnom razgovoru

-       pripovijeda u logičnom slijedu (početak-sredina-kraj)

 

emocionalno i socijalno zrelo

-       kontrolira burno izražavanje emocija (ljutnju)

-       može se strpiti i pričekati da zadovolji svoje potrebe

-       veseli se uspjehu, podnosi neuspjeh i pokušava ponovo

-       samostalno je u brizi za sebe (jelo, WC, odijevanje, vlastite stvari)

-       samostalno, inicijativno i kreativno je u igri

-       surađuje s vršnjacima i dogovorom rješava manje sukobe

-       poštuje dogovorena pravila

-       izražava svoje i uvažava tuđe želje i potrebe

-       poštuje i čuva svoju i tuđu imovinu

-       surađuje s odraslima

-       otvoreno je i komunikativno, zna se zauzeti za sebe

-       koristi fraze kulturnog ophođenja (pozdrav, molim, hvala, izvoli, oprosti…).

 

Naravno,  djeca se razlikuju, te neće sva djeca imati jednako razvijene sve ove nabrojane osobine. Osim toga neke osobine će se naglo pojaviti u narednim mjesecima. I ljeto će donijeti neka razvojna iznenađenja.

 

Najvažnije je da dijete promatrate cjelovito – što sve umije, zna, može, hoće, čega se boji, što mu je stvarni napor, a što nedostatak navika ili nesnalaženje. Nije dovoljno da je "pametno", ako je vrlo nesamostalno ili se teško nosi s neuspjehom. Dijete koje kreće u školu mora biti zadovoljno samo sa sobom i željeti ići u školu. Dobra slika o sebi jedna je od najvažnijih osobina za dobar start u školi.

 

 

Ako ste neodlučni da li je za dijete dobro da ove godine krene u školu, a uz to mu se u zadnje vrijeme dogodile nešto stresno (npr. rastava ili odlazak roditelja, smrt bliske osobe, prometna nesreća ili neko drugo traumatsko iskustvo) ili dijete ima neke druge posebne potrebe (nerazvijen govor, hiperaktivnost, poremećaj pažnje i dr.), možda je zaista dobro da se upis u školu odgodi. O tome se svakako posavjetujte sa stručnjakom.

 

Što kažu zakon i propisi?

 

ð U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. 4. tekuće godine napunila 6 godina.

ð Na zahtjev roditelja mogu se upisati i mlađa djeca koja 1.4. još nemaju 6 godina (prethodno se prijaviti u područni ured).

ð Prije upisa u školu obavezan je komisijski pregled koji se odvija u školskom dispanzeru kod liječnika i u školi kod stručnog suradnika u školi i učitelja.

ð Sva djeca školski obveznici moraju se prijaviti za pregled.

ð Ako komisija utvrdi da dijete zbog svog psihofizičkog stanja nije spremno za školu odgodit će mu upis za godinu dana. Rješenje o odgodi treba donijeti u vrtić da bi dijete moglo ostati u vrtiću.

 

 

Ako ste u nedoumici i razmišljate o odgodi ili ranijem upisu vašeg djeteta u školu potražite stručnu pomoć.

 

Odgojiteljica vašeg djeteta zna mnogo o njemu i pozna ga u vrtićkom okruženju koje je sličnije školi nego obitelj, te vrlo dobro može procijeniti mnoge od navedenih elementa zrelosti za školu. Ona vidi kakav je status dijete steklo u grupi. Može vam reći i o tjelesnim, glazbenim i likovnim mogućnostima vašeg djeteta. I to nije sve…

Psiholog će vam moći točnije reći o razini i pojedinostima spoznajnog razvoja djeteta (percepcija, pažnja, pamćenje, usvojenost pojmova i dr.) te o razini razvoja grafomotorike. Doznat ćete nešto i emocionalnoj zrelosti za školu.

Logoped ima najbolji uvid u sve aspekte razvoja govora i jezika, te izgovora glasova.

 

Obratite nam se, tu smo da vam pomognemo!

 


 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

PROMETNI ODGOJ

 

 

Prometna kultura i pripremanje djece za odgovorno ponašanje u prometu sastavni su dio odgojno-obrazovnog rada vrtića. Dugi niz godina vrtić Maslačak surađuje s Policijskom postajom Zaprešić u ostvarivanju programa prometnog odgoja. U ostvarivanju  programa vrtić se povezao i s drugim institucijama (HAK - program "Vidi i klikni" ).

U svibnju 2013. godine, na prijedlog Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) vrtić se uključio u pilot  projekt pod nazivom „Projekt za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu“. Nosioc programa je udruga Sigurna cesta - prometna preventiva djece predškolske dobi i mladih. Njen glavni partner je AZOO. Projekt obuhvaća izradu Strategije prometne preventive u vrtićima i naobrazbu odabranih provoditelja aktivnosti u svakoj županiji Republike Hrvatske.

Ponosni smo što je na prijedlog AZOO-e  u Zagrebačkoj županiji, uz vrtić iz Ivanćgrada za sudjelovanje u pilot projektu odabran vrtić Maslačak. Za kordinatoricu projekta vrtić je delegirao odgojiteljicu, mentoricu Suzanu Košutić.

U sklopu projekta,  na razini Zagrebačke županije, osmišljen je akcijski plan pod nazivom „Kad u školu krenem sam biti ću ponosan što o prometu mnogo znam“- vrtićki prometni poligon. Očekujemo da će nam prometni poligon pomoći u provođenju programa. Na njemu djeca bez rizika mogu uvježbavati oprezno kretanje i ponašanje u prometu.

Uz pomoć gospodina Krešimira Petrica, djelatnika Upravnog odjela za graditeljstvo grada Zaprešića, u dvorištu centralne kuće iscrtan je prometni poligon. U izradi nacrta prometnog poligona pomogao nam je gospodin Krešimir Ivanković, voditelj Projekta za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu.  Udruga Sigurna cesta donirala je sredstva za nabavu semafora. Zahvaljujući ovim  donacijama djeca vrtića Maslačak  imaju dobre uvjete za učenje i uvježbavanje odgovornog ponašanja u prometu.

 

OSNOVNA PRAVILA PONAŠANJA U PROMETU KOJA DJECA TREBAJU NAUČITI:

• hodati nogostupom
• ukoliko je to nužno hodati uz rub ceste i to lijevom stranom• grupa hoda cestom u koloni (jedan iza drugoga)
• prometnu cestu uvijek, kada je to moguće, prelaziti preko zebre
• zaustaviti se kod prijelaza ceste
• pogledati lijevo, zatim desno i opet lijevo. Ukoliko nema vozila ili se vozilo zaustavilo tada se može preći cesta.
• kad prijelaza ceste ne smije se trčati
• kad prijelaza ceste na mjestima gdje je  semafor to činiti samo kada je za pješake upaljeno zeleno svjetlo, a i tada provjeriti da li su se vozila zaustavila (lijevo- desno – lijevo)
• noću je dobro nositi svjetlu odjeću i reflektirajuće trake
• ne smije se hodati između parkiranih automobila
• prometnice nisu mjesta za igru

Od roditelja se očekuje da …

• drže vrata stana i dvorišta zatvorenima kako malo dijete ne bi bez nadzora izašlo na ulicu;
• djeci, sve do polaska u školu, omoguće igru na zaštićenim površinama kao što su dvorišta, parkovi, vrtovi, igrališta;
• drže predškolsko dijete za ruku prigodom šetnje ulicom po kojoj prometuju automobili;• dijete uvijek vode s unutrašnje strane pločnika;
• razgovaraju s djetetom o opasnostima u prometu i poželjnim ponašanjima, kako bi se izbjegla nesreća; • predškolsko dijete ne ostavljaju bez nadzora izvan kuće;
• školsko dijete (i ono koje će uskoro krenuti u školu) uvijek iznova upozoravaju na važnost opreza u prometu.

ODRASLI TREBAJU…

• vlastitim ponašanjem u prometu biti primjer djetetu;
• uvijek se zaustaviti kada je na semaforu crveno svjetlo;
• ulicu prelaziti isključivo na pješačkom prijelazu i objasniti djetetu zašto je to važno;
• prije prelaska na drugu stranu ulice pogledati lijevo – desno – pa opet lijevo, čak i onda kada je na semaforu upaljeno zeleno svijetlo;
• koristiti lijevu stranu ceste ako nema pločnika, gledajući u automobile koji dolaze u susret;
• vezati se u vozilu;
• dijete u vozilu uvijek treba sjediti na zadnjem sjedištu, vezano sigurnosnim pojasom;
• okupirati dijete igračkom, kako ne bi smetalo vozaču;
• pri izlasku iz automobila koristiti vrata uz pločnik.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________