Glazba je od iznimne važnosti za dječji rast i razvoj od najranije dobi. Ponudimo li djeci glazbene aktivnosti na taj ćemo način kvalitetno utjecati na poticanje razvoja inteligencije, socijalnih, komunikacijskih i jezičnih te motoričkih i kreativnih sposobnosti kod djece. Također glazba utječe na dječju koncentraciju te motivaciju. Aktivnim slušanjem umjetnički vrijedne glazbe djeca stvaraju vlastitu predodžbu glazbe. Prilikom slušanja klasične glazbe, aktivno ili pasivno, djeci nije potrebno govoriti o kojoj se skladbi radi. Na taj način ne narušava se prirodni dječji doživljaj. Bitno je dati dječjoj kreativnosti i mašti na volju. Prilikom ostvarivanja ovakvih vrsta aktivnosti bitno je djeci istu glazbu/ skladbu puštati više puta. Uključujući i početnu motivacijsku aktivnost te vođeni dio, koreografiju i sl., djeci je također bitno dopustiti da sami kreiraju određeni tijek ove aktivnosti pridonošenjem i vlastitih ideja. Dijete je posve samostalno u interakciji sa glazbenim dijelom u trenutku slušne percepcije, a rezultat te interakcije sam je estetski doživljaj. Odgojiteljska odgovornost leži u pružanju djeci što raznovrsnijih načina učenja jer dječja potreba za učenjem i usvajanjem „novog“ prirodna je, a kroz glazbene aktivnosti upravo to i činimo. Poželjno je djeci nuditi i razne zvukovne igre u kojima  mogu otkrivati zvuk. Možemo upamtiti sljedeću misao: „Gdje riječi ne vrijede, glazba progovara.“ (H. C. Andersen)

Aktivno slušanje_zvončići