Odgojno obrazovna skupina Loptice kroz priču Tri praščića uče o važnosti pomaganja i zajedništva. Oblikovali su kućice od slame, drva i cigle – kamena za manipulativno istraživačke igre i dramatizaciju.

Na taj su način upoznali prirodne materijale, drvo, slamu, kamen i piljevinu, opipom, mirisom te ih klasificirali, koristili za matematičke i likovne aktivnosti.

Glumili su praščiće i vuka (koji im je bio najzanimljiviji). I pjevali su Ja vuk sam strašan, što šumom luta, i kad sam gladan vauuu sve progutam. Za igru djeca najčešće koriste kuću od cigle jer je jako čvrsta i vuk ju ne može otpuhati (iz dječjih usta).