Durch die Strassen auf und nieder

leuchten die Laternen wieder:

rote, gelbe, grüne, blaue,

lieber Martin, komm und schaue!

Skupina ranog učenja njemačkog jezika “Die Sterne“ obilježila je dan svetog Martina. Djeca su kroz priču saznala tko je bio sv. Martin i zašto se i danas obilježava njegov dan.

Lota: „ On je bio biskup.“

Bruna: „ Prvo je bio vojnik i pomagao je siromašnima. Išao je u veliki grad odnijeti pismo i tamo je sreo prosjaka kojemu je bilo jako hladno. Martin je sa svojim mačem podijelio svoj crveni plašt na dva dijela i dao prosjaku. I više mu nije bilo hladno!“

Klara: „Nije htio biti biskup i sakrio se u štalu. Ali guske su jako gakale i onda su našli Martina i postao je biskup.“

Djeca su svoj doživljaj sv. Martina prikazala kroz igre dramatizacije, likovne  i glazbene aktivnosti.

Na taj način proširili su svoj vokabular na njemačkom jeziku, ali i upoznali se sa tradicijom i običajima njemačkog govornog područja.

Također, aktivno su sudjelovali u izradi kolačića „Martinsgänse“, koji se tradicionalno pripremaju u Njemačkoj za proslavu Sv. Martina.

Zajedno sa svojim roditeljima djeca su izradila laterne te smo na sam dan sv. Martina (11. studenog) organizirali šetnju u večernjim satima uz svjetlost laterna i pjesme o Sv. Martinu (Martinsumzug).

Djeca i roditelji su za svoj trud bili nagrađeni toplim čajem i ukusnim kiflicama, koje su za njih pripremile naše vrijedne kuharice.