Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13i 98/19), te čl. 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u trajanju do 31.01.2021. godine

Saznajte više: Natječaj ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI RADNIK (30.01.2020.)