Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13i 98/19), te članka46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se NATJEČAJ ZA RADNO MJESTOKUHAR /KUHARICA – 1izvršitelj/ica u radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (do povratka radnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta)

Saznajte više: Natječaj za prijem u radni odnos: KUHAR/KUHARICA (12.03.2020.)