Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13 i 98/19),te čl. 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ – 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg poslova, a najduže do kraja pedagoške godine 2019./2020. godine)

Saznajte više: Natječaj za prijem u radni odnos: ODGOJITELJ (12.03.2020.)