Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13 i 98/19),
te čl. 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ
1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg poslova, a najduže do
kraja pedagoške godine 31.8.2021. godine)

Saznajte više:  Natječaj za prijem u radni odnos: ODGOJITELJ (18.08.2020.)