Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13 i
98/19), te čl. 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ – 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (do povratka radnice sa
rodiljnog/roditeljskog dopusta).

Saznajte više: Natječaj za prijem u radni odnos: ODGOJITELJA (21.01.2020.)