Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13 i 98/19),
te čl. 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOG
1 izvršitelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme -20 sati tjedno

Saznajte više: Natječaj za prijem u radni odnos: PEDAGOG (18.08.2020.)