Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
te članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE
SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Saznajte više:  Natječaj za prijem u radni odnos: SPREMAČICA (18.08.2020.)