VRTIĆ MASLAČAK

NAŠ RAZVOJNI PUT

1987. godine Dječji centar Zaprešić bio je najveći vrtić u gradu Zagrebu sa 1113 djece redovitog programa na jedanaest lokacija u 39 odgojnih skupina.

U programu predškole bilo je 17 skupina. Zbog te veličine, Skupština grada Zagreba i općine Zaprešić odlučuju 1987. godine podijeliti centar na dva samostalna vrtića.

01. srpnja 1987.godine samostalno je započeo s radom Dječji vrtić Maslačak, u čijem sastavu su bili objekti: centralni objekt – Hrvatske mladeži 4 u Zaprešiću (6 skupina), područni vrtić u Brdovcu – P.Beluhana 2b (6 skupina), tri  stana u Kodrmanovoj ulici u Zaprešiću, te tri iznajmljena prostora na Trgu mladosti 1-6 u Zaprešiću. Ukupno je vrtić imao 18 skupina redovitog programa i 8 skupina predškole, te je bio stručno ekipiran.

Dana 4. siječnja 1989. godine  u Zaprešiću na Trgu mladosti 9 (u dva četverosobna stana) otvara se vrtić za pet manjih skupina. Program predškole je vođen u prostorijama vrtića i okolnim osnovnim školama.

Ponosimo se činjenicom da je vrtić Maslačak  02. prosinca 1991. godine otvorio igraonicu za djecu prognanika u bivšoj zgradi Komunalnog poduzeća Zaprešić, koja je kasnije radila kao izdvojeni Vukovarski vrtić (1997./98.).

1996. godine osnivačka prava Grada Zagreba u ime bivše općine Zaprešić, preuzima Grad Zaprešić. Sredstvima od prodaje stanova (Kodrmanova ulica u Zaprešiću) i  sredstvima Grada Zaprešića 2002.godine  je dograđen centralni objekt za 4 odgojne skupine i vrtić od tada radi na tri lokacije.

U periodu od 2006.-2011. godine u općini Pušća, u sastavu našeg vrtića bio je područni objekt za jednu skupinu djece u prostorima bivše škole u Pušći.

Općina Brdovec  je 2010. godine adaptirala vojarnu Januševec za potrebe vrtića (oko 100 djece).

Od tada vrtić Maslačak radi na 4 lokacije (Zaprešić:Hrvatske mladeži 4 i Trg mladosti 9, te u općini Brdovec: P.Beluhana 2b i Šumska 1a) sa 600 djece redovitog programa i 80 djece programa predškole.

Zbog povećanih potreba za smještajem djece u vrtiće općine Brdovec, obnavlja se sredstvima općine Brdovec, područna škola Laduč (OŠ I.B.Mažuranić, Prigorje Brdovečko). 01. ožujka 2019. godine vrtić otvara nove prostore za dvije odgojne skupine pri područnoj školi Laduč, Zagrebačka 48.

Dječji vrtić Maslačak u 2019. godini djeluje na pet lokacija, dvije u gradu Zaprešiću i tri u općini Brdovec, za 600 djece u redovitom programu (27 odgojnih skupina) i 70 djece u tri skupine programa predškole.

01. siječnja 2020. godine odlukom Gradskog vijeća Grada Zaprešića osnivačka prava nad objektima u Brdovcu, Prigorju Brdovečkom i Laduču prenesena su na Općinu Brdovec. Općina Brdovec osnovala je svoju zasebnu predškolsku ustanovu Dječji vrtić Videk sa svojom upravom.

Dječji vrtić Maslačak sada djeluje na dvije lokacije: centralni objekt Hrvatske mladeži 4 s deset odgojno obrazovnih skupina i područni objekt Pionir na Trgu mladosti 9 s četiri skupine. U vrtić je upisano ukupno 310 djece. Naša ustanova vodi i program predškole za jednu skupinu djece. Stručni suradnici (pedagoginja, psihologinja, logopedinja) i zdravstvena voditeljica zaposlenici su Dječjeg vrtića Maslačak u Zaprešiću i novoosnovanog Dječjeg vrtića Videk u Brdovcu u radnom odnosu na pola radnog vremena u svakom od vrtića. Defektologinja i dalje radi u oba vrtića Grada Zaprešića (DV Maslačak i DV Vrtuljak).

Od 01. rujna 2020. godine uz suglasnost osnivača raspored zatečenih stručnih suradnica i zdravstvene voditeljice je promijenjen. DV Maslačak ima zaposlenu zdravstvenu voditeljicu i logopedinju u punom radnom vremenu, te defektologinju i pedagoginju u nepunom radnom vremenu.

Tijekom 2020/2021. pedagoške godine, unatoč pandemiji COVID-a 19, svi zaposlenici DV Maslačak su se trudili obogatiti odgojno – obrazovni rad sa što više sadržaja za djecu, te ga prikazati i društvenoj i akademskoj zajednici. Ovo su neka od naših ovogodišnjih ostvarenja na koje smo ponosni:

  • Dječji vrtić Maslačak dobio je status Sigurnog vrtića jer su sve odgojne skupine provodile aktivnosti iz projekta usmjerene na samozaštitu tijekom kriznih situacija
  • Zdravi tjedan – koji su na inicijativu HZJZ sve odgojne skupine obilježile u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom Nikolinom Mlikotić
  • Izložbama dječjih radova u Vršilnici u organizaciji Turističke zajednice grada Zaprešića, povodom Dana Grada Zaprešića, te Gradskoj knjižnici Ante Kovačić
  • Sudjelovanjem odgojitelja i djece DV Maslačak u obilježavanju godine čitanja, s obzirom da je 2021.godina od strane Vlade republike Hrvatske imenovana Godinom čitanja
  • Sudjelovanjem djece i odgojitelja DV Maslačak u programu „Ruksak pun kulture“ pod pokroviteljstvom MZO-a i Ministarstva kulture, radionicama za djecu u muzeju Matija Skurjeni o hrvatskim autentičnim igračkama na inicijativu udruge „Povuci za kulturu“ te Virtualnom Fašniku na Facebook stranicama Turističke zajednice grada Zaprešića
  • Prezentacija rada DV Maslačak na stručnom skupu Humanost od malih nogu –„Sigurnije škole i vrtići“ koje su pripremile odgojiteljice Marta Sabolek i Đurđica Vugec, te pedagoginja Matea Koller
  • Stručne prezentacije na Regionalnoj i Nacionalnoj smotri NPOOLJP i demokratsko građanstvo odgojitelja Ankice Huf i Ljubice Školnik s projektom „Tu sam“
  • DV Maslačak sudjelovao je u istraživanju UFZG-a „Morenec“ pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost o djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti
  • Prezentacijom rada na stručnom skupu Profesionalno povezivanje i razvoj u organizaciji AZOO i DV Slavuj iz Svete Nedelje gdje su nas uspješno predstavile odgojitelj Maja Domazet i pedagog Matea Koller
  • Prezentacijom rada DV Maslačak na međunarodnoj svjetskoj konferenciji „ END“ gdje nas je predstavljala odgojitelj Maja Domazet

VIZIJA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Naša vizija od samog osnutka je da vrtić bude mjesto u kojem će dijete biti sigurno, sretno i zadovoljno, u kojem će se osjećati dobro i imati mogućnost razvoja svojih potencijala. Željeli smo i nastojimo u vrtiću napraviti okruženje koje će djetetu biti poticajno u skladu s njegovom prirodom.

Veseli nas mogućnost da naš vrtić bude prepoznat od strane korisnika, struke i šire zajednice kao ustanova koja pruža širok spektar mogućnosti učenja, istraživanja, rada i življenja, koja promiče zaštitu prava djece i odgaja ih za demokratsko građanstvo, uvažavajući okoliš i tradiciju.

Društvene promjene omogućile su nam prihvaćanje novih izazova i drugačiji suvremeniji pristup radu s predškolskom djecom. Ovaj proces promjena zahtjeva stalno učenje, suradnju i povjerenje među svim sudionicima odgojno-obrazovne prakse, uključujući i roditelje kao bitne čimbenike. Naša nastojanja u radu usmjerena su na to da u uvjetima koje imamo pomažemo djeci na putu odrastanja uz uvažavanje i poštivanje osobnosti svakog djeteta.

MISIJA USTANOVE

Dječji vrtić, kao ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, djeluje na području grada Zaprešića. Provodi cjelodnevni program utemeljen na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji i usmjeren razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, roditelja i zaposlenika, uvažavajući individualne potrebe i interese, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djeluje, u sigurnom, ugodnom i poticajnom okruženju. Oblikovanjem odgojno-obrazovnog pristupa temeljenog na suosjećanju, prihvaćanju i međusobnom pružanju potpore, kao i osposobljavanju djeteta za razumijevanje svojih prava, obaveza i odgovornosti te prava, obveza i odgovornosti drugih afirmira se humanizam i tolerancija.

Skip to content