VRTIĆ MASLAČAK

VIZIJA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Naš vrtić vidimo kao prepoznatljivu ustanovu koja ulaganjem u zaposlenike te partnerstvom s roditeljima stvara uvjete za razvoj potencijala svakog djeteta. Na taj način djeci omogućujemo da postanu konstruktori svoga znanja kao i da razvijaju vlastitu osobnost, autonomiju i kreativnost.

MISIJA USTANOVE

Uvažavajući potrebe djece i povjerenje roditelja i zajednice, profesionalnošću i kvalitetom stvaramo preduvjete za cjeloviti razvoj sretnog i samopouzdanog djeteta.

OPĆI CILJEVI

 • osiguravati osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta
 • cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj dječjih razvojnih kompetencija: komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje

Dječji vrtić Maslačak javna je ustanova u gradu Zaprešiću koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Organizacija rada i života u vrtiću temelji se na suvremenom pristupu čiji je cilj pružanje podrške aktualnim potrebama i interesima djece, roditelja, i zaposlenika.

Vrtić je usmjeren na stvaranje poticajnog okruženja u kojem će djeca razvijati potrebne vještine za cjelovit rast i razvoj. U programu se naglasak stavlja na usvajanje zdravih stilova življenja, razvoj tolerancije prema drugima i drugačijima, razvijanje ekološke osjetljivost te komunikacije na materinskom i stranom jeziku. Program se ostvaruje u 10 odgojnih skupina redovitog programa, 2 skupine ranog učenja engleskog jezika, jednoj skupini ranog učenja njemačkog jezika i jednoj skupini katoličkog vjerskog odgoja. Kod djece se kroz svakodnevni rad njeguju vrijednosti: humanizam i tolerancija (Odgoj za humanost od malih nogu), zdravi stilovi življenja (higijena, prehrana, tjelovježba, priroda), upoznavanje hrvatske kulturne baštine i građenje nacionalnog identiteta,  održivi razvoj i ekologija, vještine reagiranja u izvanrednim situacijama („Sigurne škole i vrtići”), vještine snalaženja u prometu (Prometni odgoj), inkluzivni pristup, (rad s djecom s posebnim potrebama)

NAŠ RAZVOJNI PUT

 • 1987. godine Dječji centar Zaprešić bio je najveći vrtić u gradu Zagrebu s 1113 djece redovitog programa na jedanaest lokacija u 39 odgojnih skupina. U programu predškole bilo je 17 odgojnih skupina. Zbog te veličine, Skupština grada Zagreba i općine Zaprešić odlučuju 1987. godine podijeliti centar na dva samostalna vrtića.
 • 01. srpnja 1987. godine samostalno je započeo s radom Dječji vrtić Maslačak, u čijem sastavu su bili objekti: centralni objekt – Hrvatske mladeži 4 u Zaprešiću (6 odgojnih skupina), područni vrtić u Brdovcu – P. Beluhana 2b (6 odgojnih skupina), tri  stana u Kodrmanovoj ulici u Zaprešiću, te tri iznajmljena prostora na Trgu mladosti 1-6 u Zaprešiću. Ukupno je vrtić imao 18 skupina redovitog programa i 8 skupina predškole, te je bio stručno ekipiran.
 • Dana  04.  siječnja 1989. godine  u Zaprešiću na Trgu mladosti 9 (u dva četverosobna stana) otvara se vrtić za pet manjih skupina. Program predškole je vođen u prostorijama vrtića i okolnim osnovnim školama.
 • Ponosimo se činjenicom da je vrtić Maslačak  02. prosinca 1991. godine otvorio igraonicu za djecu prognanika u bivšoj zgradi Komunalnog poduzeća Zaprešić, koja je kasnije radila kao izdvojeni Vukovarski vrtić (1997./98.).
 • 1996. godine osnivačka prava Grada Zagreba u ime bivše općine Zaprešić, preuzima Grad Zaprešić. Sredstvima od prodaje stanova (Kodrmanova ulica u Zaprešiću) i  sredstvima Grada Zaprešića 2002. godine  je dograđen centralni objekt za 4 odgojne skupine i vrtić od tada radi na tri lokacije.
 • U periodu od 2006.-2011. godine u općini Pušća, u sastavu našeg vrtića bio je područni objekt za jednu skupinu djece u prostorima bivše škole u Pušći.
 • Općina Brdovec  je 2010. godine adaptirala vojarnu Januševec za potrebe vrtića (oko 100 djece).
 • Od tada vrtić Maslačak radi na 4 lokacije (Zaprešić: Hrvatske mladeži 4 i Trg mladosti 9, te u općini Brdovec: P. Beluhana 2b i Šumska 1a) s oko 600 djece redovitog programa i 80 djece programa predškole.
 • Zbog povećanih potreba za smještajem djece u vrtiće općine Brdovec, obnavlja se sredstvima općine Brdovec, područna škola Laduč (OŠ I. B. Mažuranić, Prigorje Brdovečko). 01. ožujka 2019. godine vrtić otvara nove prostore za dvije odgojne skupine pri područnoj školi Laduč, Zagrebačka 48.
 • Dječji vrtić Maslačak u 2019. godini djeluje na pet lokacija, dvije u gradu Zaprešiću i tri u općini Brdovec, za oko 600 djece u redovitom programu (27 odgojnih skupina) i 70 djece u tri skupine programa predškole.
 • 01. siječnja 2020.godine odlukom Gradskog vijeća Grada Zaprešića osnivačka prava nad objektima u Brdovcu, Prigorju Brdovečkom i Laduču prenesena su na Općinu Brdovec. Općina Brdovec osnovala je svoju zasebnu predškolsku ustanovu Dječji vrtić Videk sa svojom upravom.
 • Dječji vrtić Maslačak  sada djeluje na dvije lokacije: centralni objekt Hrvatske mladeži 4 s deset odgojno obrazovnih skupina i područni objekt Pionir na Trgu mladosti 9 s četiri odgojne skupine. U vrtić je upisano ukupno 310 djece. Naša ustanova vodi i program predškole za jednu skupinu djece. U ustanovi je zaposleno 53 zaposlenika. Poslove vođenja i zastupanja ustanove obavlja ravnateljica. Na stručno pedagoškim poslovima rade stručni suradnici: pedagoginja, logopedinja i defektologinja te zdravstvena voditeljica i 29 odgojitelja. U vrtiću je na računovodstveno administrativnim poslovima zaposleno 4 radnika. Tehničku službu čini domar, glavna kuharica, 2 kuharice, pomoćna kuharica i sedam spremačica.

Specifičnosti pedagoške godine 2021./ 22.

 •  Rad ustanove odvijao se u skladu s popuštanjem epidemioloških mjera zbog COVID-19 koji je prije gotovo dvije godine  promijenio organizaciju rada vrtića
 • Izgradnja novog područnog objekta DV Maslačak na sjeveru grada napreduje i pred završetkom je
 • Pet odgojiteljica steklo je potvrde o završenoj edukaciji u SRC Vjeverica te su osposobljene za provođenja posebnog Sportskog programa s djecom predškolske dobi (Gordana Škreblin, Nataša Perjan, Petra Urošević Ivanuš, Tamara Čabraja i Gordana Maleković)
 • Napredovanje u zvanje odgojiteljica mentorica stekle su Ankica Huf i Marta Sabolek
 • Prezentacija rada DV Maslačak na međunarodnom stručnom skupu Integracija i inkluzija u predškolskom razdoblju – iskustva i izazovi u organizaciji MIB EDU s temom Što nas uče djeca s teškoćama u razvoju predstavljale su nas logopedinja Anja Zorko i odgojiteljica Marta Sabolek
 • Prezentacija rada DV Maslačak na međunarodnom stručnom skupu Iskustva i izazovi odgoja i obrazovanja tijekom epidemije u organizaciji MIB EDU gdje su  svoje izlaganje pripremile odgojiteljice Nataša Perjan i odgojiteljica mentorica Maja Domazet koja je ujedno i prezentirala rad na temu Izazovi u održavanju komunikacije vrtić-dijete -roditelj tijekom epidemije i karantene, također rad je izabran i za zbornik
 • Stručna prezentacija na treningu Crvenog križa odgojiteljice mentorice Marte Sabolek Razvojne karakteristike djece predškolske dobi
 • Objava stručnih članaka u pedagoškom  tisku (Ankica Huf,)
 • Dječji vrtić Maslačak ponovno je obnovio status Sigurnog vrtića
 • Stručno usavršavanje unutar ustanove provodilo se u četiri tematska područja vezanim za glavne zadatke ustanove kroz fokus i refleksivne grupe
 • Održane su edukacije i komunikacijske radionice za sve zaposlenike vezane uz doprinos razvoju kulture ustanove
 • Organizirano je zimovanje, klizanje i rolanje za predškolce, te Sportski susreti i Olimpijada vrtića
 • Realizacija Unicefovog projekta Škole za Afriku uz velik doprinos svih zaposlenika, roditelja i lokalne zajednice, a u koordinaciji pedagoginje Matee Koller i odgojiteljica Sandre Šimunić i Andreje Španiček u odgojnoj skupini Cookies
 • Zapažen projekt Medijska pismenost proveden je u skupini Cipelići pod vodstvom odgojiteljica Lidije Skupnjak i Jadranke Lopatić i pomoći pedagoginje
 • Odgojiteljice Andreja Kosantek i Grozdana Hrkać promovirale su rano učenje njemačkog jezika kroz niz zapaženih aktivnosti u lokalnoj zajednici i šire (Model Zaprešić)
 • Dani Jelačića – Dani grada Zaprešića (jesenski i proljetni) obilježeni su izložbom dječjih radova i nastupima djece u Vršilnici i na otvorenom u Novim Dvorima u organizaciji Turističke zajednice grada Zaprešića-
 • Odaziv i prisutnost DV Maslačak bila je na gotovo sve javne događaje gdje su mogli sudjelovati predškolci, a u organizaciji grada Zaprešića i institucija koje djeluju u gradu
 • Oproštaj predškolaca organiziran je uspješno kao posebna neplanirana zajednička Završna svečanost u POU Zaprešić uvjetovana vremenskim neprilikama

Tijekom 2020/2021. pedagoške godine, unatoč pandemiji COVID-a 19, svi zaposlenici DV Maslačak su se trudili obogatiti odgojno – obrazovni rad sa što više sadržaja za djecu, te ga prikazati i društvenoj i akademskoj zajednici. Ovo su neka od naših ovogodišnjih ostvarenja na koje smo ponosni:

 • Dječji vrtić Maslačak dobio je status Sigurnog vrtića jer su sve odgojne skupine provodile aktivnosti iz projekta usmjerene na samozaštitu tijekom kriznih situacija
 • Zdravi tjedan – koji su na inicijativu HZJZ sve odgojne skupine obilježile u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom Nikolinom Mlikotić
 • Izložbama dječjih radova u Vršilnici u organizaciji Turističke zajednice grada Zaprešića, povodom Dana Grada Zaprešića, te Gradskoj knjižnici Ante Kovačić
 • Sudjelovanjem odgojitelja i djece DV Maslačak u obilježavanju godine čitanja, s obzirom da je 2021.godina od strane Vlade republike Hrvatske imenovana Godinom čitanja
 • Sudjelovanjem djece i odgojitelja DV Maslačak u programu „Ruksak pun kulture“ pod pokroviteljstvom MZO-a i Ministarstva kulture, radionicama za djecu u muzeju Matija Skurjeni o hrvatskim autentičnim igračkama na inicijativu udruge „Povuci za kulturu“ te Virtualnom Fašniku na Facebook stranicama Turističke zajednice grada Zaprešića
 • Prezentacija rada DV Maslačak na stručnom skupu Humanost od malih nogu –„Sigurnije škole i vrtići“ koje su pripremile odgojiteljice Marta Sabolek i Đurđica Vugec, te pedagoginja Matea Koller
 • Stručne prezentacije na Regionalnoj i Nacionalnoj smotri NPOOLJP i demokratsko građanstvo odgojitelja Ankice Huf i Ljubice Školnik s projektom „Tu sam“
 • DV Maslačak sudjelovao je u istraživanju UFZG-a „Morenec“ pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost o djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti
 • Prezentacijom rada na stručnom skupu Profesionalno povezivanje i razvoj u organizaciji AZOO i DV Slavuj iz Svete Nedelje gdje su nas uspješno predstavile odgojitelj Maja Domazet i pedagog Matea Koller
 • Prezentacijom rada DV Maslačak na međunarodnoj svjetskoj konferenciji „ END“ gdje nas je predstavljala odgojitelj Maja Domazet

 

Skip to content