Obavještavamo roditelje novoupisanih jasličkih skupina na objektu Trg mladosti 9 i Hrvatske mladeži 4 da će se prvi roditeljski sastanci održati 05. 09. 2022. u 16 sati u sobama gdje borave i djeca navedenih skupina.