Vaše je dijete šestogodišnjak i približava se vrijeme upisa u školu?

Kada se približi vrijeme upisa u školu mnogi se roditelji pitaju:

Je li naše dijete zaista spremno za školu?

Svi želimo đaka koji će s veseljem odgovoriti na sve zahtjeve škole.

Jesmo li kao roditelji spremni za školu?

Želimo se ponositi svojim djetetom.

Možemo li mu s lakoćom biti podrška?

Polazak u školu prva je prava prekretnica u životu.

Zato je važno od početka razviti kod djeteta pozitivan stav prema školi. Znamo da početak daje pečat cijelom daljnjem školovanju i zato je važno da taj početak bude uspješan.

Pomognite djetetu da prihvati učiteljicu, nove obaveze i način života: izrazite povjerenje u svoje dijete, u školu, učiteljicu.

Veselite se školi zajedno sa svojim djetetom!

 

Dijete u dobi između 6 i 7 godina je:

tjelesno i motorički zrelo

 • zdravo i dobro razvijeno te može izdržati napore koje traži škola (npr. nošenje torbe, sjedenje u školskoj klupi)
 • spretno i voli biti u pokretu
 • pravilno drži olovku, voli crtati, pisati, izrezivati, a crtež odgovara dobi (npr. crtež čovjeka ima barem glavu, vrat, tijelo, noge, ruke, oči , nos, usta, kosu, uši, neke naznake odjeće… zna nacrtati krug, kvadrat, trokut, romb)

spoznajno zrelo

 • ima dobru pažnju te se može duže igrati i baviti aktivnostima i do 60 minuta s povremenim spontanim otklonima pažnje
 • ustrajno je i uporno, dovrši što je započelo
 • točno razlikuje i imenuje boje i njihove nijanse
 • uspoređuje i imenuje količinske, prostorne i vremenske  odnose veće-manje-jednako, gore-dolje, ispred-iza, prije-poslije, i sl.)
 • razlikuje lijevo-desno na sebi, drugima, u prostoru
 • broji do 29-30, zbraja i oduzima na konkretnom materijalu do 10 (npr. imaš 4 kocke, koliko ih imaš ako ti uzmem jednu?)
 • pamti i reproducira pjesmice, priče (i detalje)
 • rješava probleme po modelu pretpostavka-provjera-zaključak
 • razlikuje točno-netočno, stvarno-nestvarno
 • ima važna predznanja – o sebi, obitelji i sl.

govorno zrelo

 • izgovara glasove čisto i govori razgovijetno
 • na temelju slušanja može rastaviti riječi na glasove i spajati glasove u riječi (glasovna analiza i sinteza: nos = n-o-s; r-u-k-a = ruka)
 • razumije i slijedi verbalne upute
 • izriče riječima što želi, treba, misli, osjeća
 • sluša i sudjeluje u grupnom razgovoru
 • pripovijeda u logičnom slijedu (početak-sredina-kraj)

emocionalno i socijalno zrelo

 • kontrolira burno izražavanje emocija (ljutnju)
 • može se strpiti i pričekati da zadovolji svoje potrebe
 • veseli se uspjehu, podnosi neuspjeh i pokušava ponovo
 • samostalno je u brizi za sebe (jelo, WC, odijevanje, vlastite stvari)
 • samostalno, inicijativno i kreativno je u igri
 • surađuje s vršnjacima i dogovorom rješava manje sukobe
 • poštuje dogovorena pravila
 • izražava svoje i uvažava tuđe želje i potrebe
 • poštuje i čuva svoju i tuđu imovinu
 • surađuje s odraslima
 • otvoreno je i komunikativno, zna se zauzeti za sebe
 • koristi fraze kulturnog ophođenja (pozdrav, molim, hvala, izvoli, oprosti…).

Naravno,  djeca se razlikuju, te neće sva djeca imati jednako razvijene sve ove nabrojane osobine. Osim toga neke osobine će se naglo pojaviti u narednim mjesecima. I ljeto će donijeti neka razvojna iznenađenja.

Najvažnije je da dijete promatrate cjelovito – što sve umije, zna, može, hoće, čega se boji, što mu je stvarni napor, a što nedostatak navika ili nesnalaženje. Nije dovoljno da je “pametno”, ako je vrlo nesamostalno ili se teško nosi s neuspjehom. Dijete koje kreće u školu mora biti zadovoljno samo sa sobom i željeti ići u školu. Dobra slika o sebi jedna je od najvažnijih osobina za dobar start u školi.

Ako ste neodlučni da li je za dijete dobro da ove godine krene u školu, a uz to mu se u zadnje vrijeme dogodile nešto stresno (npr. rastava ili odlazak roditelja, smrt bliske osobe, prometna nesreća ili neko drugo traumatsko iskustvo) ili dijete ima neke druge posebne potrebe (nerazvijen govor, hiperaktivnost, poremećaj pažnje i dr.), možda je zaista dobro da se upis u školu odgodi. O tome se svakako posavjetujte sa stručnjakom.

Što kažu zakon i propisi?

 • U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. 4. tekuće godine napunila 6 godina.
 • Na zahtjev roditelja mogu se upisati i mlađa djeca koja 1.4. još nemaju 6 godina (prethodno se prijaviti u područni ured).
 • Prije upisa u školu obavezan je komisijski pregled koji se odvija u školskom dispanzeru kod liječnika i u školi kod stručnog suradnika u školi i učitelja.
 • Sva djeca školski obveznici moraju se prijaviti za pregled.
 • Ako komisija utvrdi da dijete zbog svog psihofizičkog stanja nije spremno za školu odgodit će mu upis za godinu dana. Rješenje o odgodi treba donijeti u vrtić da bi dijete moglo ostati u vrtiću.

Ako ste u nedoumici i razmišljate o odgodi ili ranijem upisu vašeg djeteta u školu potražite stručnu pomoć.

Odgojiteljica vašeg djeteta zna mnogo o njemu i pozna ga u vrtićkom okruženju koje je sličnije školi nego obitelj, te vrlo dobro može procijeniti mnoge od navedenih elementa zrelosti za školu. Ona vidi kakav je status dijete steklo u grupi. Može vam reći i o tjelesnim, glazbenim i likovnim mogućnostima vašeg djeteta. I to nije sve…

Psiholog će vam moći točnije reći o razini i pojedinostima spoznajnog razvoja djeteta (percepcija, pažnja, pamćenje, usvojenost pojmova i dr.) te o razini razvoja grafomotorike. Doznat ćete nešto i emocionalnoj zrelosti za školu.

Logoped ima najbolji uvid u sve aspekte razvoja govora i jezika, te izgovora glasova.

Obratite nam se, tu smo da vam pomognemo!