Plan nabave za 2020 godinu.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Registar ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja 2019.

Registar ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja 2018.

II. Izmjena Plana nabave za 2017. god.

EVIDENCIJA O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ZA 2017. GODINU - JEDNOSTAVNA NABAVA

IZJAVE - Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - 2017. godina

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE -radovi za izvođenje zbornice vrtića  10.5.2017. god. (Izmjena specifikacije troškova u  Pozivu za dostavu ponude od 27.4.2017.godine,  KLASA: 601-02/17-13/03,URBROJ:238-33-73/02-17-03)


Preuzmite dokument Poziv na dostavu ponuda- radovi za izvođenje zbornice vrtića (27.4.2017. god.).

Preuzmite dokument I. izmjena Plana nabave za 2017. god.

Preuzmite dokument Poziv na dostavu ponuda- radovi za izvođenje ograde (15.3.2017. god.).

Preuzmite dokument Plan nabave za 2017.

Preuzmite dokument Poziv na dostavu ponuda za radove na izradi sustava vatrodojave (25.4.2016.).

Preuzmite dokument Plan nabave za 2016.

Preuzmite dokument Plan nabave za 2015.

Preuzmite dokument Plan nabave za 2014.

 

OBAVIJEST O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA IZ ČLANKA 13. ZAKONA O

JAVNOJ NABAVI (NAR. NOV. 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.)

Temeljem članka 13. navedenog zakona, DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, ZAPREŠIĆ, Hrvatske mladeži 4 (OIB: 11725503561), obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi (u  svojstvu ponuditelja, zajednice ponuditelja odnosno podizvoditelja  odabranom ponuditelju).