eTwinning

ETWINNING U MASLAČKU

Nekoliko skupina Dječjeg vrtića Maslačak, uz podršku pedagoginje, aktivno se uključilo i u provođenje Etwinning projekata. Kroz projekte koji se provode u suradnji s odgojiteljima iz drugih zemalja, osim što se bave odabranom temom, uče o kulturi i običajima drugih zemalja, putem videopoziva, poruka i fotografija koje si međusobno šalju.

 

CHRISTMAS IN EUROPE

Skupina Krijesnice aktivno se uključila u provedbu projekta Christmas in Europe. Surađivali su s dječjim vrtićima iz Poljske, Španjolske, Francuske, Bugarske i Latvije. Glavni cilj projekta je pobuditi interes djece za tradiciju i običaje vezane uz proslavu Božića u našoj zemlji i inozemstvu. Odgojiteljice su zajedno s djecom predstavili naše blagdanske običaje, pjevali božićne tradicionalne pjesme i razgovarali putem video poziva.

Tokom ovog projekta Krijesnice su stekle nove prijatelje diljem Europe, upoznali se s božićnim običajima i tradicijom drugih zemalja, razmijenili iskustva slavljenja Božića putem asocijacija koje nas vežu za Božić, međusobno podijelili čestitke i ideje božićnih ukrasa, izradili logo projekta.

 

TIHA NOĆ – PRIČAJ MI O SVOJOJ BOŽIĆNOJ TRADICIJI.

Skupina Krijesnice ponovno se aktivno uključila u provedbu projekta Tiha noć – pričaj mi o svojoj božićnoj tradiciji. Glavni cilj projekta je pokazati i upoznati tradicije i običaje Božića koji se slave u različitim zemljama. Svaka zemlja ima svoje tradicije koje Božić čine lijepim i jedinstvenim. Njihovo dijeljenje među djecom proširuje znanje, otvara dječje umove i probuđuje kulturnu svijest. Djeca su snimila pjesmu Tiha noć na zavičajnom jeziku, dijelili iskustva i fotografije pripreme za veliki blagdan: pečenje kolača, izrade adventskog kalendara, božićnog drvca – kako ga kitimo, ukrasi koje sami izrađujemo. Izmjenjivali su božićne želje na zavičajnom i engleskom jeziku. Svoje želje prikazali su kroz našu dramatizaciju Božićna priča. U projekt su se uključili vrtići i škole iz Poljske, Bugarske, Italije, Grčke i HR.

 

COLORFUL WORLD

Djeca iz skupine Candies uključila su se u eTwinning project Colorful World.  Cilj projekta je da djeca upoznaju stvaralaštvo svjetski poznatih slikara, a isto tako da drugima prestave jednog slikara iz  naše zemlje. Na projektu surađujemo sa partnerima iz  osam europskih zemalja, pa je to  prilika da upoznamo te zemlje, njihovu kulturu, običaje i jezik. Provedene aktivnosti izmjenjujemo na Twinspaceu projekta. Sudjelovanjem u projektu djeci je omogućeno sigurno korištenje digitalne tehnologije te utjecaj na razvoj svijesti o edukativnim mogućnostima tehnologije.

Grgurić i Jakubin (1996) smatraju da je djeci već u predškolskoj dobi potrebno omogućiti što neposredniji kontakt djeteta s umjetničkim djelom zato što djeca od najranije dobi osjećaju i doživljavaju estetičke vrijednosti. Likovne aktivnosti potiču fokusiranje, odnosno, usmjeravanje pažnje, pa tako učestalo bavljenje likovnošću djeluje na bolju koncentraciju i u drugim aktivnostima; likovne aktivnosti potiču opuštanje cijelog organizma i lučenje hormona sreće, što rezultira kvalitetnijim življenjem; upotreba različitih materijala, rješavanje problema koje donosi likovni proces, eksperimentiranje i traženje novih spoznaja pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a samim time i kreativnosti (Balić – Šimrak, 2010)

Erasmus

Erasmus projekt Snaga različitosti u medijima

Predstavljanje projekta Snaga različitosti u gradskom mjesečniku Zaprešić, str. 21-22

Gradski mjesečnik broj 146 / veljača / 2024

 

Erasmus +

Agencija za mobilnost i programe EU je u okviru programa Erasmus + (Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja), prihvatila projektni prijedlog “Snaga različitosti – Strenght of diversity” te odobrila bespovratna sredstva.

DV Maslačak dobio je mogućnost ostvarivanja međunarodne suradnje, razmjene kvalitetne prakse te individualnih mobilnosti i edukacija. Ovim projektom ojačat će se znanja i vještine odgojitelja i stručnih suradnika u stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad u inkluzivnom i interkulturalnom okruženju. Sudionici projekta kreću na tečajeve unutar Europe, a stečena znanja i vještine će djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima omogućiti kvalitetniju integraciju u redovnu odgojno – obrazovnu praksu. Nove metode i alati pomoći će odgojiteljima organizirati primjerene aktivnosti, obogatiti vrtićko okruženje te razviti nove i otvorenije pristupe prema drugima i drugačijima. Također će bolje razumjeti potrebe djece s posebnim potrebama kao i drugoj djeci omogućiti da razvijaju toleranciju i spremnost na pomoć drugačijima od sebe. Unaprijediti će se jezične kompetencije sudionika, što će pomoći europskoj dimenziji rada ustanove i većoj uključenosti u međunarodne projekte te olakšati uključivanje u kurikulume vrtiča iz drugih zemalja.

Erasmus + Akreditacija

Agencija za mobilnost i programe EU prihvatila je prijavu te je Dječjem vrtiću Maslačak dodjelila akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja za razdoblje od 2024. do 2027 godine. Dodjeljena akreditacija omogućit će lakše financiranje projekata ustanove u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) te omogućit daljnju edukaciju djelatnika i uvođenje novih pristupa u odgojno – obrazovnoj praksi.

Ciljevi ustanove su:

1. Osnažiti odgojitelje i stručne suradnike za rad s djecom s posebnim i specifičnim potrebama u okolini koja promiče različitost, toleranciju i demokratske vrijednosti
2. Ojačati zanja i vještine odgojitelja i stručnih suradnika u stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad s djecom u interkulturalnom okruženju
3. Poboljšati digitalne kompetencije odgojitelja u svrhu pedagoškog korištenja informacijsko – komunikacijskih tehnologija
4. Poboljšati komunikacijske vještine i vještine timskog rada

KA1 mobilnosti

KA1 MOBILNOSTI

KA1 mobilnosti pružit će sudionicima projekta nova znanja i vještine za rad s djecom s posebnim potrebama i njihovim roditeljima omogućiti kvalitetniju integraciju u redovnu odgojno – obrazovnu praksu. Nove metode i alati pomoći će odgojiteljima organizirati primjerene aktivnosti, obogatiti vrtićko okruženje te razviti nove i otvorenije pristupe prema drugima i drugačijima. Također će bolje razumjeti potrebe djece s posebnim potrebama kao i drugoj djeci omogućiti da razvijaju toleranciju i spremnost na pomoć drugačijima od sebe. Unaprijediti će se jezične kompetencije sudionika, što će pomoći europskoj dimenziji rada ustanove i većoj uključenosti u međunarodne projekte te olakšati uključivanje u kurikulume vrtića iz drugih zemalja.

Creative teaching tehniques to promote inclusive education

Odgojiteljice Marta Sabolek i Ana Gabričević prisustvovale su KA1 mobilnosti pod nazivom „Creative teaching tehniques to promote inclusive education“ koja se odvijala 5 dana na Tenerifima (Španjolska), u organizaciji udruge Eduplus .

Kroz mobilnost potiče se metodologija aktivnog učenja: suradničko učenje, iskustveno učenje i primjeri iz stvarnog života, obrazovanje na otvorenom i okoliš ,  učenje temeljeno na igri. Također, polaznici mobilnosti stječu vrijednosti i komunikacijskih vještina: poštovanje i tolerancija, empatija i različitost, kritičko razmišljanje. Polazišta od kojih se kretalo prilikom učenja na mobilnosti su: povezivanje s vlastitim tijelom i emocijama, interes za drugoga: empatija-potrebe i izazovi, holistički pristup, učitelji su heroji- samopouzdanje, poboljšanje sustava, korak po korak, zajedno smo jači.

Inclusive education through arts and games

Odgojiteljica Ljubica Školnik i logopedinja Anja Zorko prisustvovale su KA1 mobilnosti pod nazivom „Inclusive education through arts and games“ koja se odvijala 5 dana u Barceloni, Španjolska.

Tečaj je namijenjen nastavnicima i školskom osoblju od predškolske razine do osnovnog, srednjeg, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i osoba s posebnim potrebama i svima onima koji zainteresirani za stvaranje okruženja pogodnog za učenje u inkluzivnoj skupini ili razredu. Metodologija se temelji na teoretskoj nastavi i prikazima primjera dobre prakse te raspravama i usporedbama iskustava, s ciljevima isticanje važnosti okruženja pogodnog za učenje u inkluzivnom razredu, stjecanja vještina za stvaranje okruženja pogodnog za učenje, razumijevanja  uloge umjetnosti i igara u razvoju interpersonalnih vještina za učenje i suradnju, upravljanje ponašanjem i olakšavanje samousmjerenog učenja i otkrivanja, upoznavanja sa različitim igrama i umjetničkim aktivnostima koje se mogu koristiti radi lakšeg učenja i upravljanja ponašanjem u inkluzivnoj učionici, razvijanje komunikacije, suradnje, prezentacije, rješavanja problema, pregovaranja, vještina kritičkog i kreativnog mišljenja, pružanja i primjena kreativnih ideja i praktičnih resursa za uspješnu provedbu umjetničkih aktivnosti i aktivnosti temeljenih na igrama za podršku uključivanju u razred, poboljšanja komunikacijskih vještina na engleskom jeziku (službeni jezik tečaja), promicanja interkulturalne svijesti.

Intercultural education – The Answer to Cultural Diversity in the Classroom

Odgojiteljice Ankica Huf i Martina Štoos prisustvovale su KA1 mobilnosti pod nazivom „Intercultural education – The Answer to Cultural Diversity in the Classroom“ koja se odvijala 6 dana na Cipru.

Za vrijeme boravka na mobilnosti provodili su razne aktivnosti poput aktivnosti zagrijavanja, prezentacije sudionika, aktivnosti za kulturnu svijest i izražavanje, team building aktivnosti, aktivnost grupnog rada i prikupljanje podataka za grupni rad, posjetili su stari grad Limassol i provodili aktivnosti u gradskom središtu, nadalje provodili su aktivnosti koje potiču komunikaciju, interkulturalne aktivnosti u multikulturalnoj učionici, aktivnosti koje jačaju osjećaj pripadnosti, umjetničke aktivnosti, aktivnosti za suočavanje s rasističkim i nasilničkim incidentima, posjetili su Nikoziju (jedini podijeljeni glavni grad u Europi) i tamo prikupljali podatke za grupni rad te su naposljetku prezentirali grupni rada članovima tima.  Kroz aktivnosti naučili su raspravljati o pitanjima različitosti, razumjeti razlike, razumjeti kulturnu raznolikost i multikulturalizam. Naučili su ciljeve, uloge, karakteristike i modele interkulturalnog obrazovanja, načine upravljanja različitostima u učionici i stvarati inkluzivnu kulturu u ustanovi te važnost kulturne svijesti i razumijevanja kultura. Naučili su razgovarati o integraciji interkulturnog sadržaja kroz područja kurikuluma i identificirati mogućnosti. Naučili su koristiti ICT alate za komunikaciju u učionici, interkulturni dijalog i pronalaženje izvora te smo značajno poboljšali svoje znanje engleskog jezika.

 

Skip to content