Sportski program

Najnovija istraživanja pokazuju da je u posljednjem desetljeću tjelesna aktivnost kod djece sve manje zastupljena. Potaknuti interesima djece i roditelja u DV Maslačak u pedagoškoj godini 2023./2024. godini krećemo s uvođenjem Posebnog sportskog programa u PO Đalski kojeg provode dvije odgojne skupine, mlađa skupina „Točkice“ i starija skupina „Loptice“.

Specifičnosti sportskog programa su sljedeće:

 • Sportski program je integriran u redovan desetosatni program te obuhvaća djecu od 3 do 7 godina.
 • Sportski program će se provoditi pod stručnim vodstvom kineziologa i odgojiteljica koje su završile dodatnu edukaciju za provođenje programa dva puta tjedno u jutarnjem terminu u trajanju do 60 min. ovisno o dobi djece.
 • Integracija je jedna od najvećih osobitosti i posebnosti programa jer kineziolog i odgojitelji, u suradnji sa stručnim suradnicima, zajedno planiraju i dogovaraju sportske aktivnosti i igre koje se upotpunjuju s aktivnostima iz redovnog programa.
 • Program se provodi u novoj dvorani sa suvremenom sportskom opremom.
 • Individualan pristup u radu omogućit će svakom djetetu osjećaj uspjeha.
 • Program je baziran na igri kao osnovnoj metodi učenja.
 • Program stavlja naglasak na pravilne prehrambene navike, obogaćen je dodatnim energetskim obrokom – užinom.
 • Sportski program omogućuje djeci da kroz svakodnevnu aktivnost stječu dodatne vještine.

Cilj sportskog programa je:

 • Poticanje pozitivnog i aktivnog odnosa prema zdravom načinu života, tjelesnom vježbanju i sportu.
 • Pravilan rast i razvoj te opće zdravstveno stanje djeteta.
 • Poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece, a ne stvaranje vrhunskih sportaša.

Zadaće sportskog programa su:

 • Poticati razvoj motoričke sposobnosti (koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža, snaga, brzina, izdržljivost, preciznost i dr.) s naglaskom na pozitivan utjecaj na zdravlje djece.
 • Upoznavati djecu s različitim sportskim disciplinama i njihovim pravilima.
 • Poticati razvoj osjećaja vlastitog uspjeha i razvoj sposobnosti te osjećaja zajedništva i suradnje.
 • Bogatiti spoznaju djece i roditelja o sportu i njegovoj važnosti za ljudsko zdravlje i uključiti roditelje u aktivno sudjelovanje u programu (sportske aktivnosti, izlete i sl.).

Ciljevi, zadaće i sadržaji planiraju se i provode na temelju odrednica Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a polaze od najznačajnih znanstvenih istraživanja te primjera dobre prakse.

Sport kao igra i sport kroz igru koja je djetetov najprirodniji način učenja.

Kretanje i igra čine sretno i zadovoljno dijete.

Skip to content