Program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskoj jezika u vrtiću se provodi kroz cjelodnevni program tako djeca usvajaju engleski jezik u svom prirodnom okruženju kroz igru i druge aktivnosti. Za to je najprimjereniji situacijski pristup učenju, koji djetetu omogućava upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranog jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija. Poučavanje stranog jezika ne provodi se posebno oblikovanim metodičkim postupcima , nego je strani jezik utkan u svakidašnje odgojno-obrazovne aktivnosti vrtića. Razvoju ove kompetencije pridonosi i poticanje međukulturalnog razumijevanja i komunikacije djece s drugim subjektima u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i s onima izvan nje. (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014:28).

Program provode odgojiteljice s položenim jezično-govornim i metodičkim edukacijama za podučavanje engleskog jezika djece predškolske dobi. Također odgojiteljice se kontinuirano stručno usavršavaju u ovom području putem edukacija učilišta „Sova“ i „Cvrčak“,  seminarima u stručno razvojnom centru za engleski jezik “Siget“ te edukacijama “Jezik i vrtić”.

Strani jezik u dječjem vrtiću

  1. Situacijsko učenje- svakodnevne aktivnosti koriste se za usvajanje engleskog jezika (oblačenje – imenovanje odjeće, obuće, svakodnevna higijena, obroci…)
  2. Učenje kroz igru (društvene igre, simbolička igra, igre s pravilima …All About Me, My Handprint, My Name , How Tall Am I?)
  3. Poticanje predčitalačkih vještina i bogaćenje rječnika čitanjem slikovnica, razgovorima o pročitanom, pjevanjem, dramatizacijom…
  4. Učenje jezika uz digitalne medije (razvoj medijske pismenosti)
  5. Likovnim aktivnostima potiče se sposobnost izražavanja i kreativnosti
  6. Učenje jezika uz pokret i aktivnosti na zraku
  7. Upoznavanje i istraživanje kulture i običaja zemalja engleskog govornog područja

Sporazumijevanje na stranom jeziku jedna je od temeljnih kompetencija u suvremenom društvu brzih promjena, globalizacije i oštre konkurencije. Novija istraživanja pokazuju da učenjem stranog jezika treba započeti što ranije zbog niza bioloških i psiholoških prednosti. U ranom djetinjstvu dijete lakše i brže usvaja pravilan izgovor, intonaciju, razvija osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti u stranom jeziku. Roditelji djece dječjeg vrtića Maslačak očigledno su svjesni i potrebe i prednosti ranog učenja stranog jezika. To su pokazali uključivanjem djece u tečajeve, uglavnom engleskog, ali i njemačkog jezika. Ovako koncipiran program kvalitetan je oblik ranog učenja stranog jezika jer polazi od činjenice da je učenje činjenjem, učenje u praktičnim, životnim situacijama bitna značajka učenja u ranoj dobi. Predškolska djeca u uvjetima aktivnog istraživanja i interakciji s drugom djecom, odraslima i dostupnim materijalima u oplemenjenom i obogaćenom neposrednom okruženju uživaju u učenju i govorenju na stranom jeziku, jer se ono događa na njima primjeren i neposredan način.

ŠTO KAŽU RODITELJI O PROGRAMU?

„Vrlo smo zadovoljni programom. Sviđa nam se pravilni izgovor engleskog jezika koji primjećujemo kod djeteta. U igri primjenjuje naučene riječi i jako je ponosan kad mi primijetimo da je naučio nešto novo. U manje od godinu dana koliko je u Minionsima je napredovao više od naših očekivanja.“

„Sviđa nam se što djeca uče o drugim državama, životinjama, običajima i vidim da djeca to prihvaćaju s velikim interesom i znanja prenose i na nas roditelje!“

„Jako smo zadovoljni engleskim programom, a najveću zaslugu imaju naše odgojiteljice koje su iznimno kreativne, angažirane, maštovite, provode razne projekte i djeci pružaju svu potrebnu podršku“

A ŠTO KAŽU DJECA?

„Sviđa mi se učiti pjesme na engleskom i glumiti u predstavi „The Little Pigs“ (Jakov, 5)

„Najviše volim kada igramo igru Who Took Cookie from the Cookie Jar“ (Fran, 4)

„Sviđa mi se što učimo engleski i onda možemo otići u drugu državu i tamo pričati engleski“ (Laura, 6)

Skip to content