Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Maslačak omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Dječji vrtić Maslačak kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. Putem službene web stranice Vrtića: informacije o ustroju i radu Vrtića, informacije o lokacijama i kontaktima, informacije o zaposlenicima (osim osobnih podataka zaštićenih zakonom), informacije o izvorima financiranja Vrtića, informacije o načinu i pravilima upisa djece predškolske dobi , informacije o programima, informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića, informacije o provođenju postupka javne nabave (sukladno Zakonu o javnoj nabavi), informacije o zapošljavanju, najava aktivnosti i događanja i sl.,

2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup
informacijama,

3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem: na adresu Vrtića: Dječji vrtić Maslačak, Hrvatske mladeži 4, 10290 Zaprešić i putem elektroničke pošte: tajnica@maslacak-zapresic.hr

2. Usmenim putem: telefonom na sljedeći broj: 01 3310-434/13, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 13:00 sati i osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića Maslačak, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

Dopuna i ispravak informacije:
Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dobivanja informacije.

Ponovna uporaba informacija:
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Preuzmite dokument: Pravo na pristup informacijama

Skip to content