PROGRAMI

Vrtić realizira:

 • Redoviti primarni 10 – satni program (u 11 odgojno-obrazovnih skupina)
 • Program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog cjelodnevnog  10 – satnog programa (2 odgojno-obrazovne skupine)
 • Program ranog učenja njemačkog jezika u sklopu redovitog cjelodnevnog 10 – satnog programa (1. odgojna skupina)
 • Program katoličkog vjerskog odgoja – redoviti desetsatni program (1. odgojno-obrazovna skupina)
 • Program predškole u trajanju od 250 sati godišnje – za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom (u 1 odgojno-obrazovnoj skupini)

Aktivnosti s djecom

Programi se obogaćuju:

 • kulturno – umjetničkim sadržajima (posjeti kazalištima i gostovanja kazališta i umjetnika u vrtiću)
 • posjetima muzejima, galerijama i drugim mjestima i osobama koji su u središtu dječje pozornosti, odnosno projekta koji se razvijaju kroz odgojno-obrazovni rad u pojedinoj odgojnoj grupi
 • izletima
 • svečanostima i slavljima (Jesenske svečanosti, Dani grada Zaprešića, Adventska druženja, Maskembal, Proljetne svečanosti – Dan planete Zemlje, druženja roditelja, djece i odgojitelja na vrtićkim dvorištima, javni prikazi projekata i sl.)
 • CAP programom-programom prevencije zlostavljanja djece
 • individualiziranim programom rada s potencijalno darovitom djecom
 • individualiziranim programima za djecu s teškoćama u razvoju

Sportsko-rekreativnim programima:

 • Sportski susreti vrtića Vrtuljak i Maslačak
 • “Olimpijada” vrtića Maslačak
 • obuka klizanja
 • obuka plivanja
 • škola rolanja
 • zimovanje
 • ljetovanje

Glavni zadaci ustanove u pedagoškoj godini 2020./2021.

 1. Prilagoditi organizaciju rada maksimalnoj zaštiti zdravlja djece, zaposlenika i svih korisnika ustanove (epidemiološke mjere zbog COVID -19, odgojno obrazovni rad vezan za COVID-19, CAP program, prometni odgoj, odgoj za humane vrednote)
 2. Razvijanje programa podrške djeci s posebnim potrebama, osobito djeci s teškoćama u razvoju, djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti i darovitoj djeci
 3. Korištenje suvremenih medija za komunikaciju između zaposlenika, zaposlenika i roditelja, odgojitelja i djece te ustanove s javnošću
 4. Razvijanje osjetljivosti djece i zaposlenika za održivi razvoj i kulturni identitet

Cap program u vrtiću Maslačak

(Program prevencije zlostavljanja djece)

Međunarodni centar za prevenciju napada (ICAP) sa sjedištem u SAD (u Sewellu, New Jersey) pokrenuo je 1978. godine program sprečavanja nasilja među ljudima putem osmišljenih programa, istraživanja i ocjenjivanja, javnog prosvjećivanja i obuhvatnog treninga. Jedan od najšire prihvaćenih projekata ICAP-a je CAP (Child Assault Prevention – prevencija zlostavljanja djece). Program se primjenjuje u većini država SAD-a i u dvadesetak država izvan SAD-a. U Hrvatskoj se primjenjuje od 1999./2000. godine. To je licencirani program, a vlasnik licence za HR je Udruga roditelja «Korak po korak». Na čelu projekta u HR je prof. Gorana Hitrec. Vrtić Maslačak uključio se u projekt  2008./09. godine. U vrtiću «Maslačak» obuku za primjenu programa prošlo je 4 odgojitelja i 2 člana stručnog tima i dobilo pravo provoditi CAP program (licencu).

Program se sastoji od 3 dijela:

 1. predavanje za osoblje vrtića
 2. predavanje za roditelje djece
 3. radionice za djecu i razgovor s djecom nakon radionice

Cilj programa je pružiti zajednici točnu informaciju o zlostavljanju, kako bi se razbili mitovi o tome. Ključ CAP-ovog uspjeha leži u filozofiji jačanja djece i pružanja pozitivne podrške djeci. Njegova polazna postavka je da djecu treba naučiti kako da se sama zaštite i dati im podršku u tome, a ne ih učiti potpuno ovisiti o odraslima.

Djecu se poučava o stvarnostima napada, kako bi djeca bila što je moguće bolje pripremljena za prepoznavanje i rješavanje potencijalno opasnih situacija. Bez obzira jesu li te opasne situacije seksualno zlostavljanje, fizičko nasilje i maltretiranje od strane drugog djeteta ili odraslog, filozofija CAP-a je pomoći djeci da budu što je moguće manje ranjiva.

U predavanju za zaposlenike daje se pregled problema zlostavljanja djece, detaljne informacije o radionicama za djecu, sugestije kako u vrtiću podržati osnažujuće i prevencijske strategije koje će djeca učiti, informacije o indikatorima zlostavljanja djece. Daju se upute za pristup djetetu u krizi, pregled izvora pomoći u zajednici, koga izvijestiti o zlostavljanju te koja su zakonska prava i odgovornosti zaposlenika koji prijavljuju zlostavljanje i zanemarivanje.

U predavanju za roditelje uz kompletnu informaciju o programu stavlja se naglasak na komunikacijske vještine kojima se olakšava razgovor s djecom o zlostavljanju, kao i razgovor s djetetom u krizi. Roditeljima se daju detaljne informacije o radionicama za djecu i sugestije kako da kod kuće podržavaju ono što će djeca na radionicama učiti.

Program se provodi s djecom u 6. i 7. godini života (godinu dana prije polaska u osnovnu školu) i s njihovim roditeljima.

Skip to content