PROGRAMI

Vrtić realizira:

Aktivnosti s djecom

NAŠI POSEBNI PROGRAMI

Potreba za znanjem stranih jezika u današnjem suvremenom društvu vidljiva je u mnogobrojnim aspektima života. Djetinjstvo kao razdoblje intenzivnog učenja i stjecanja novih iskustva odlično je vrijeme za početak učenja stranog jezika, što potvrđuju i mnoga znanstvena istraživanja.  Mnogi autori ističu da u ranom djetinjstvu čovjek, složenu vještinu kao što je govor, uči bez namjere, pa je za dijete iz više razloga dobra izloženost stranom jeziku već u ranom razdoblju. Jedna od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje prema Nacionalnom kurikulu za rani i predškolski odgoj  je komunikacija na stranim jezicima.

Osim za rano učenje stranih jezika, interes djece i roditelja za odgojem u vjeri potaknuo je DV Maslačak za osnivanje posebne skupine katoličkog vjerskog odgoja. Program je usmjeren na duhovnu dimenziju koja dijete čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu na vjeru.

Skip to content