Vizija

Naš vrtić vidimo kao prepoznatljivu ustanovu koja ulaganjem u zaposlenike te partnerstvom s roditeljima stvara uvjete za razvoj potencijala svakog djeteta. Na taj način djeci omogućujemo da postanu konstruktori svoga znanja kao i da razvijaju vlastitu osobnost, autonomiju i kreativnost.

Misija

Uvažavajući potrebe djece i povjerenje roditelja i zajednice, profesionalnošću i kvalitetom stvaramo preduvjete za cjeloviti razvoj sretnog i samopouzdanog djeteta.

Opći ciljevi

  • osiguravati osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta
  • cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj dječjih razvojnih kompetencija: komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje

Dječji vrtić Maslačak javna je ustanova u gradu Zaprešiću koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Organizacija rada i života u vrtiću temelji se na suvremenom pristupu čiji je cilj pružanje podrške aktualnim potrebama i interesima djece, roditelja, i zaposlenika.

Vrtić je usmjeren na stvaranje poticajnog okruženja u kojem će djeca razvijati potrebne vještine za cjelovit rast i razvoj. U programu se naglasak stavlja na usvajanje zdravih stilova življenja, razvoj tolerancije prema drugima i drugačijima, razvijanje ekološke osjetljivost te komunikacije na materinskom i stranom jeziku. Program se ostvaruje u četrnaest odgojnih skupina redovitog programa, dvije skupine ranog učenja engleskog jezika, jednoj skupini ranog učenja njemačkog jezika, jednoj skupini katoličkog vjerskog odgoja i dvije skupine posebnog sportskog programa . Kod djece se kroz svakodnevni rad njeguju vrijednosti: humanizam i tolerancija (Odgoj za humanost od malih nogu), zdravi stilovi življenja (higijena, prehrana, tjelovježba, priroda), upoznavanje hrvatske kulturne baštine i građenje nacionalnog identiteta,  održivi razvoj i ekologija, vještine reagiranja u izvanrednim situacijama („Sigurne škole i vrtići”), vještine snalaženja u prometu (Prometni odgoj), inkluzivni pristup, (rad s djecom s posebnim potrebama)

Skip to content