KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

 

Kućni red Dječjeg vrtića Maslačak je skup pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati radnici vrtića, roditelji i skrbnici djece, te sve druge osobe koje surađuju ili se nalaze u prostoru Vrtića.

 

Članak 1.

Radno vrijeme vrtića.

Vrtić radi od ponedjeljka do petka.

Radno vrijeme Vrtića za korisnike usluga je:

- Zaprešić, Hrvatske mladeži 4 od 5,30-17,30 sati,

- Zaprešić, Trg mladosti 9 od 5,30-17,30 sati,

- Brdovec, P.Beluhana 2b od 5,30-17,30 sati,

- Januševec, Šumska 1a od 5,30-17,30 sati.

 

Članak 2.

Trajanje boravka djeteta u Vrtiću.

Dijete u vrtiću može boraviti najviše 10 sati.

U slučaju nedolaska roditelja po dijete odgojitelji će

postupiti prema Protokolu postupanja kad roditelj

ne dođe po dijete u vrtić do 17,30 sati.

Članak 3.

Pojačane mjere sigurnosti djece

Zaključavanje

Brigu o pravovremenom zaključavanju vrata vode spremačice i svi zaposleni.

1. Zaprešić, Hrvatske mladeži 4: zaključavaju se vrata dvorišne ograde i sva

ulazna vrata osim  vrata  računovodstva i tajništva u periodu od

9,00, -14,00 sati. Izlazi se nalaze u svakoj skupini djece (prema dvorištu),

osim na katu novog djela objekta koji izlazi kroz vrata sanitarnog  čvora u prizemlju.

2. Zaprešić, Trg mladosti 9: zaključava se ulaz u vrtić od 9,00-14,00 sati,

3. Brdovec, P.Beluhana 2b: zaključavaju se glavna ulazna vrata od 9,00-14,00 sati,

4. Januševec, Šumska 1a : zaključavaju se glavna ulazna vrata od 9,00-14,00 sati.

Izlazi se nalaze u svakoj skupini djece (prema dvorištu).

Roditelji, zaposleni i dr. zvone, te im se otključaju vrata.

 

Zabrana unošenja i korištenja svih sredstava ovisnosti i oružja

U prostorijama Vrtića zabranjeno je pušenje, unošenje i korištenje drugih sredstva ovisnosti (alkohola, droga) kao i unošenje bilo koje vrste oružja, izuzev službenih osoba policije.

 

Boravak drugih osoba u radnim prostorijama Vrtića

Nezaposlenim osobama nije dozvoljen ulazak u prostorije  gdje borave djeca i zaposleni bez nazočnosti zaposlenika Vrtića, a u slučaju potrebe ulaska u sobu moraju se obratiti za pomoć najbližem zaposleniku.

Nezaposlene osobe mogu boraviti u skupinama djece iznimno uz planirane zadaće (prilagodba djece, roditelj-gost, pokazni rad skupine, liječnici, glumci, glazbenici  isl.)

Prodaja roba radnicima unutar prostora vrtića je zabranjena.

 

 

 

 

 

Članak 4.

Preuzimanje i predaja djeteta

Dijete dovodi  i odvodi samo ovlaštena punoljetna osoba, u pravilu  roditelj/skrbnik ili druge osobe čiji su podaci upisani u inicijalni upitnik djeteta ili imenik djece.

Roditelj ili ovlaštena osoba dužni su se javiti odgojitelju prilikom dovođenja i odvođenja djeteta.

Odgovornost Vrtića počinje u trenutku preuzimanja djeteta u odgojnoj skupini, a završava u trenutku predaje djeteta roditelju tj. drugoj ovlaštenoj osobi ili voditeljima kraćih programa.

U vrijeme trajanja kraćih programa odgovornost za dijete ima voditelj kraćeg programa.

Ako roditelj preda dijete voditelju kraćeg programa, mora i preuzeti dijete od istog voditelja.

Nije dopušteno dovođenje i odvođenje djeteta osobi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti .

 

Članak 5.

Osnovne radne obveze

Svi radnici dužni su :

- pridržavati se svih zakonskih odredbi, upoznati se i pridržavati odredbi

kućnog reda Vrtića,

- poštivati radno vrijeme propisana Godišnjim planom Vrtića,

- čuvati povjerljive podatke o djeci i korisnicima Vrtića

(roditeljima i skrbnicima),

- štititi poslovne interese i čuvati poslovnu tajnu u odnosu na

poslovanje Vrtića i podatke o zaposlenicima,

- podatke o zaposlenima dati samo ovlaštenim osobama

Vrtića, a one dalje drugim ovlaštenim osobama i službama,

- čuvati objekt, imovinu i opremu Vrtića, te racionalno i odgovorno

koristiti sva sredstva i materijale za rad,

- ograničiti korištenje mobitela u privatne svrhe tijekom radnog vremena (samo ukratko i u iznimnim slučajevima),

- unaprijed dogovoriti s nadležnom osobom svaki izlazak s radnog

mjesta za vrijeme radnog vremena, promjene smjene, korištene pojedinačnih dana godišnjeg odmora, slobodnih dana i dr.,

- prijaviti sve sumnjive osobe i predmete nadležnim osobama ili pozvati policiju, a u hitnim slučajevima vatrogasce ili hitnu pomoć, te o tome obavijestiti nadležne osobe (sukladno protokolima),

- brinuti se o zajedničkim prostorima ( spremišta  i sl.) vraćati posuđeno, uredno odlagati sredstva.

 

 

 

Članak 6.

Odnos zaposlenika prema djetetu

Zaposlenici, a osobito odgojitelji:

- odgovorni su za sigurnost djece (uvjeti, postupci i aktivnosti djece),

- obavezni su se humano odnositi prema svakom djetetu i štititi njegova prava,

- obavezni su reagirati na svako uočeno agresivno ponašanje odraslih ili djece prema djetetu sukladno protokolima.

 

 

 

 

Članak 7.

Komunikacija

Svi zaposlenici dužni su:

- poštivati sve norme kulturnog ponašanja u međusobnim kontaktima, kao i prema korisnicima i drugim strankama, afirmirati humane vrijednosti, toleranciju i nenasilje,

- brinuti o svom izgledu (zdravstvenom i estetskom), nositi radnu odjeću i obuću, te svojim izgledom ,ponašanjem i svakodnevnom komunikacijom s korisnicima i strankama čuvati i pozitivno utjecati na ugled struke i Vrtića.

 

Članak 8.

Postupanje u kriznim situacijama

U različitim kriznim situacijama zaposleni u Vrtiću dužni su postupiti sukladno važećim protokolima:

1.Nestanak stvari

2.Nestanak djeteta

3.Zamjene odgojitelja

4.Ozljeda djeteta

5.Protokol postupka kod  primopredaje djeteta

6.Protokol postupanja kad roditelj na dođe po dijete do17,30 sati

7.Protokol kod sumnje na zlostavljanje ili zanemarivanje

8.Protokol postupanja u slučaju da po dijete dođe osoba u alkoholiziranom ili drugom neprimjerenom psihičkom stanju

9.Protokol za postupanje u slučaju sukoba s roditeljima , ili međusobnog sukoba roditelja

10.Protokol postupanja u vrijeme dnevnog odmora djece

11.Protokol za postupanje u slučaju nasilja među djecom

12.Protokol postupaka i mjera nadzora kretanja osoba u vrtiću

13.Protokol postupaka i metoda djelovanja pri korištenju igrališta

 

Članak 9.

Roditelji- zakonske i druge obveze.

Roditelji ili skrbnici dužni su:

- pridržavati se odredbi Obiteljskog zakona,

na vrijeme izvršavati obveze preuzete potpisivanjem ugovora s Vrtićem (plaćanje, dovođenje djeteta, donošenje potrebnih stvari, najava ispisa u roku i sl.),

- upoznati se i pridržavati odredbi kućnog reda Vrtića,

- kulturno se ponašati i pristojno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenima, te uvažavati njihovu stručnost,

- čuvati opremu i inventar Vrtića,

- poštivati privatno vlasništvo ostalih roditelja i djece, te zaposlenika Vrtića.

 

Članak 10.

Obaveze roditelja u ostvarivanju programa

Roditelji ili skrbnici dužni su:

- javiti se i osobno predati dijete odgojitelju prilikom dovođenja

u skupinu ili odvođenja djeteta iz skupine,

- osigurati adekvatnu odjeću i obuću, te druga zaštitna sredstva za boravak djece na zraku, kao i rezervnu odjeću,

- obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti (osobito ako se radi o zaraznoj bolesti potrebno je obavijestiti odgojitelja ili glavnu sestru), a nakon ozdravljenja djeteta donijeti potvrdu od liječnika,

- unositi u Vrtić prehrambene proizvode isključivo prehrambene proizvode industrijskog porijekla i s deklaracijom,

- pratiti informacije i sudjelovati u provedbi plana skupine (npr. donošenje pedagoški neoblikovanog materijala, praćenje priloga u kutićima za roditelje, dolazak na sastanak, igraonice, pravovremeno dogovaranje proslave rođendana djeteta tjedan dana ranije, dolazak roditelja u skupinu radi prezentacije zanimanja roditelja i sličnih aktivnosti),

- pismeno se izjasniti u vezi uključivanja djeteta u izlaske iz vrtića s organiziranim prijevozom (posjete kazalištu, zdravstveno-odgojni programi i sl.),

- pratiti, tražiti i davati informacije o napretku i ponašanju djeteta,

- razmijeniti samo najnužnije informacije pred  vratima odgojne skupine djeteta ili putem telefona, a za opširnije informacije obratiti se u vrijeme predviđeno za individualne razgovore.

 

Kućni red Vrtića podliježe dopunama i izmjenama prema potrebama djece i korisnika, te mjerama sigurnosti, novim zakonskim odredbama ili nalogu osnivača.

 

Zaprešiću, prosinac 2011.god.