Kategorija: Erasmus

Erasmus +

Agencija za mobilnost i programe EU je u okviru programa Erasmus + (Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja), prihvatila projektni prijedlog “Snaga različitosti – Strenght of diversity” te odobrila bespovratna sredstva.

DV Maslačak dobio je mogućnost ostvarivanja međunarodne suradnje, razmjene kvalitetne prakse te individualnih mobilnosti i edukacija. Ovim projektom ojačat će se znanja i vještine odgojitelja i stručnih suradnika u stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad u inkluzivnom i interkulturalnom okruženju. Sudionici projekta kreću na tečajeve unutar Europe, a stečena znanja i vještine će djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima omogućiti kvalitetniju integraciju u redovnu odgojno – obrazovnu praksu. Nove metode i alati pomoći će odgojiteljima organizirati primjerene aktivnosti, obogatiti vrtićko okruženje te razviti nove i otvorenije pristupe prema drugima i drugačijima. Također će bolje razumjeti potrebe djece s posebnim potrebama kao i drugoj djeci omogućiti da razvijaju toleranciju i spremnost na pomoć drugačijima od sebe. Unaprijediti će se jezične kompetencije sudionika, što će pomoći europskoj dimenziji rada ustanove i većoj uključenosti u međunarodne projekte te olakšati uključivanje u kurikulume vrtiča iz drugih zemalja.

Erasmus + Akreditacija

Agencija za mobilnost i programe EU prihvatila je prijavu te je Dječjem vrtiću Maslačak dodjelila akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja za razdoblje od 2024. do 2027 godine. Dodjeljena akreditacija omogućit će lakše financiranje projekata ustanove u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) te omogućit daljnju edukaciju djelatnika i uvođenje novih pristupa u odgojno – obrazovnoj praksi.

Ciljevi ustanove su:

1. Osnažiti odgojitelje i stručne suradnike za rad s djecom s posebnim i specifičnim potrebama u okolini koja promiče različitost, toleranciju i demokratske vrijednosti
2. Ojačati zanja i vještine odgojitelja i stručnih suradnika u stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad s djecom u interkulturalnom okruženju
3. Poboljšati digitalne kompetencije odgojitelja u svrhu pedagoškog korištenja informacijsko – komunikacijskih tehnologija
4. Poboljšati komunikacijske vještine i vještine timskog rada

Skip to content