Obavijest -DEFEKTOLOG/EDUKACIJSKI REHABILITATOR (stalni radni odnos)