U DV Maslačak jedan od osnovnih ciljeva odgojno-obrazvonog rada je poticanje govorno-jezičnog razvoja djece .  U mlađoj vrtićkoj skupini  Zmajići taj se cilj povezao  sa velikim  interesom  djece za dramatizaciju. Tako su se sa svojim odgojiteljicama bavili pričom “Tri praščića” . Samostalno su  osmislili i  izradili cijelu scenografiju ( kućice od slame, drveta i cigle),  kostime  i popratne rekvizite.  Glumili su i  samostalno verbalizirali  uloge  pripovjedača, praščiča  i vuka  te pjevali i plesali uz pjesmicu Tri praščića.

Osim priče Tri praščića djeca su cijelu zimu osmišljavala i proigravala i druge priče prema vlastitom interesu a posebno zanimljiva bila im je i priča “Kolibica” . Osim što su priču dramatizirali, provodile su se i likovne aktivnosti, govorno – jezične igre te gradnja kolibice od granja i gline.