Skupina Cvjetići,u kojoj se provodi redoviti desetsatni program, sudjelovala je ove pedagoške godine u Eko projektu u suradnji s Udrugom “Lijepa naša”.  U sklopu navedeog projekta proveli su svoj projekt “Zdrava hrana- od sjemenke do biljke”. Tako su djeca sa svojim odgojiteljicama oformila svoj mali vrt u koji su sijali i sadili , brinuli su o biljkama, brali plodove te od njih pripremali hranu koju su i konzumirali.  Osim toga  razvrstavali su otpad u za to postavljanjene spremnike i komposter.  Formirana je “Eko patrola ” čiji je zadatak bio poticati na urednost sobe, garderobe, dvorišta,  štednju vode i struje te odvajanje otpada u cijelom objektu.

Aktivnosti Eko projekta su odrađivane u sedam koraka te je DV Maslačak nakon provedenih svih  aktivnosti dobio status “Eko vrtića” . 11.6.2024. je ispred vrtića podignuta zelena zastava.

Briga za okoliš i prirodu time ne prestaje nego se aktivnosti u vrtiću i dalje nastavljaju.