U jasličkoj skupini “Pčelice” cijelu godinu se provodi projekt “Glazba svaki dan”. Projekt je započeo za vrijeme prilagodbe u rujnu. Glazba je djecu tješila i djeca su lakše prihvatila boravak u jaslicama. Glazbene improvizacije odgojiteljica, pjesmice  i brojalice su postale sastavni dio svakog dana. Djeca su nakon prilagodbe  sve više tražila da im se svira i pjeva. Osmišljen  je glazbeni centar s raznim glazbenim poticajima. Jaslička dob je dob intenzivnog razvoja i važno je da se djeca osjećaju sigurno. Upravo uz glazbu, u skupini “Pčelice” su se razvijale ugodne emocije i stvarao se osjećaj privrženosti i pripadanja, ali se razvijala i samostalnost.

Cilj projekta je obogatiti razvoj djece glazbom, te nudeći glazbu poticati spontane doživljaje i reakcije. Cijelu godinu provodile su se razne aktivnosti: upoznavanje metra i brojalice, udaranje ritma i ritmičkih figura tijelom i instrumentima, upoznavanje i isprobavanje instrumenata, glazbene igre s pjevanjem, doživljaj glazbe uz pokret i ples s rekvizitima i bez, vježbe za glasnice i upjevavanje, likovne aktivnosti i izrada instrumenata u suradnji s roditeljima, upoznavanje sa osnovnim glazbenim pojmovima…

Djeca su počela sve više samoinicijativno pokretati glazbene aktivnosti i glazbene improvizacije što je otvorilo put za nadogradnju i nastavljanje projekta.