Temeljem članka 80. st. 2. t.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16 – nastavno: ZJN), objavljujemo

OBAVIJEST O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Slijedom potpisanih izjava ravnateljice, predsjednika i članova Upravnog vijeća o (ne) postojanju sukoba interesa u vezi s odredbama čl. 76. i čl. 77. ZJN., Dječji vrtić Maslačak iz Zaprešića. Hrvatske mladeži 4, OIB: 11725503561, obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj i jednostavnoj nabavi. Ravnateljica:Gordana Anna Hübl, mag.praesc.educ.

Preuzmite dokument: Obavijest o gospodarskim subjektima