U utorak, 21.03.2023. god.,  u DV Maslačak smo  obilježili Svjetski dan osoba sa sindromom Down.

Down Syndrome International (DSI) je službeno odredio 21. ožujak kao Svjetski dan osoba s Down sindromom (WDSD).

Navedeni datum je izabran kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma.  Svjetski dan sindroma Down (WDSD) prvi put je obilježen u Singapuru 2006. godine.

Obilježavanjem ovog dana želi se potaknuti ljude na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom te se teži većim razumijevanjem  poboljšati kvalitetu njihova života.

Toga se dana obuvaju i šarene čarape kao simbol prihvaćanja različitosti među ljudima.

Diljem svijeta odvijaju se različite aktivnosti koje pomažu u postizanju jednakih prava i dostojanstva osoba s Down sindromom te boljih uvjeta i kvalitete njihova života.

Tako su i djeca  u DV Maslačak , uz pomoć odgajatelja, kroz razne aktivnosti obilježili Svjetski dan osoba s Down sindromom.

.