U sklopu projekta “Zanimanja” grupa Candies posjetila je urara. Djeca su naučila čime se urar bavi te su vidjeli  što radi u svojoj radioni. Vidjeli su i koje vrste satova postoje, od čega mogu biti, kako se popravlja sat ili mijenja baterija.  Također su djeca rekla kakve satove imaju kod kuće te postavila još puno pitanja uraru.