KA1 MOBILNOSTI

KA1 mobilnosti pružit će sudionicima projekta nova znanja i vještine za rad s djecom s posebnim potrebama i njihovim roditeljima omogućiti kvalitetniju integraciju u redovnu odgojno – obrazovnu praksu. Nove metode i alati pomoći će odgojiteljima organizirati primjerene aktivnosti, obogatiti vrtićko okruženje te razviti nove i otvorenije pristupe prema drugima i drugačijima. Također će bolje razumjeti potrebe djece s posebnim potrebama kao i drugoj djeci omogućiti da razvijaju toleranciju i spremnost na pomoć drugačijima od sebe. Unaprijediti će se jezične kompetencije sudionika, što će pomoći europskoj dimenziji rada ustanove i većoj uključenosti u međunarodne projekte te olakšati uključivanje u kurikulume vrtića iz drugih zemalja.

Creative teaching tehniques to promote inclusive education

Odgojiteljice Marta Sabolek i Ana Gabričević prisustvovale su KA1 mobilnosti pod nazivom „Creative teaching tehniques to promote inclusive education“ koja se odvijala 5 dana na Tenerifima (Španjolska), u organizaciji udruge Eduplus .

Kroz mobilnost potiče se metodologija aktivnog učenja: suradničko učenje, iskustveno učenje i primjeri iz stvarnog života, obrazovanje na otvorenom i okoliš ,  učenje temeljeno na igri. Također, polaznici mobilnosti stječu vrijednosti i komunikacijskih vještina: poštovanje i tolerancija, empatija i različitost, kritičko razmišljanje. Polazišta od kojih se kretalo prilikom učenja na mobilnosti su: povezivanje s vlastitim tijelom i emocijama, interes za drugoga: empatija-potrebe i izazovi, holistički pristup, učitelji su heroji- samopouzdanje, poboljšanje sustava, korak po korak, zajedno smo jači.

Inclusive education through arts and games

Odgojiteljica Ljubica Školnik i logopedinja Anja Zorko prisustvovale su KA1 mobilnosti pod nazivom „Inclusive education through arts and games“ koja se odvijala 5 dana u Barceloni, Španjolska.

Tečaj je namijenjen nastavnicima i školskom osoblju od predškolske razine do osnovnog, srednjeg, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i osoba s posebnim potrebama i svima onima koji zainteresirani za stvaranje okruženja pogodnog za učenje u inkluzivnoj skupini ili razredu. Metodologija se temelji na teoretskoj nastavi i prikazima primjera dobre prakse te raspravama i usporedbama iskustava, s ciljevima isticanje važnosti okruženja pogodnog za učenje u inkluzivnom razredu, stjecanja vještina za stvaranje okruženja pogodnog za učenje, razumijevanja  uloge umjetnosti i igara u razvoju interpersonalnih vještina za učenje i suradnju, upravljanje ponašanjem i olakšavanje samousmjerenog učenja i otkrivanja, upoznavanja sa različitim igrama i umjetničkim aktivnostima koje se mogu koristiti radi lakšeg učenja i upravljanja ponašanjem u inkluzivnoj učionici, razvijanje komunikacije, suradnje, prezentacije, rješavanja problema, pregovaranja, vještina kritičkog i kreativnog mišljenja, pružanja i primjena kreativnih ideja i praktičnih resursa za uspješnu provedbu umjetničkih aktivnosti i aktivnosti temeljenih na igrama za podršku uključivanju u razred, poboljšanja komunikacijskih vještina na engleskom jeziku (službeni jezik tečaja), promicanja interkulturalne svijesti.

Intercultural education – The Answer to Cultural Diversity in the Classroom

Odgojiteljice Ankica Huf i Martina Štoos prisustvovale su KA1 mobilnosti pod nazivom „Intercultural education – The Answer to Cultural Diversity in the Classroom“ koja se odvijala 6 dana na Cipru.

Za vrijeme boravka na mobilnosti provodili su razne aktivnosti poput aktivnosti zagrijavanja, prezentacije sudionika, aktivnosti za kulturnu svijest i izražavanje, team building aktivnosti, aktivnost grupnog rada i prikupljanje podataka za grupni rad, posjetili su stari grad Limassol i provodili aktivnosti u gradskom središtu, nadalje provodili su aktivnosti koje potiču komunikaciju, interkulturalne aktivnosti u multikulturalnoj učionici, aktivnosti koje jačaju osjećaj pripadnosti, umjetničke aktivnosti, aktivnosti za suočavanje s rasističkim i nasilničkim incidentima, posjetili su Nikoziju (jedini podijeljeni glavni grad u Europi) i tamo prikupljali podatke za grupni rad te su naposljetku prezentirali grupni rada članovima tima.  Kroz aktivnosti naučili su raspravljati o pitanjima različitosti, razumjeti razlike, razumjeti kulturnu raznolikost i multikulturalizam. Naučili su ciljeve, uloge, karakteristike i modele interkulturalnog obrazovanja, načine upravljanja različitostima u učionici i stvarati inkluzivnu kulturu u ustanovi te važnost kulturne svijesti i razumijevanja kultura. Naučili su razgovarati o integraciji interkulturnog sadržaja kroz područja kurikuluma i identificirati mogućnosti. Naučili su koristiti ICT alate za komunikaciju u učionici, interkulturni dijalog i pronalaženje izvora te smo značajno poboljšali svoje znanje engleskog jezika.

The Finnish approach to children with special needs: promoting learning and growth

Posljednja mobilnost „The Finnish approach to children with special needs: promoting learning and growth” provedena je u Firenci u ožujku 2024. kojoj su prisustvovale odgojiteljice Tihana Mufić i Sandra Šimunić. Naglasak ove edukacije bio je na upoznavanju finskog modela obrazovanja, neuropsihijatrijskih dijagnoza kod djece i razlika između ADD-A, ADHD-A, autizma i Aspergerovog sindroma. Odgojiteljice su predstavile svoj grad i ustanovu iz koje dolaze putem prezentacije te svoj profesionalni razvoj. Finski model obrazovanja je jedan od najboljih u svijetu. Njihov obrazovni sustav teži jednakosti za sve, neovisno o socijalnom statusu i ostalim mogućnostima. Naglasak je na ranoj intervenciji, djeca su u fokusu pedagoškog plana. Učitelj slijedi kurikulum, ali sam bira metode učenja. Na edukaciji su predstavljeni različiti modeli rada i digitalni dnevnici, te su razmjenjivana iskustva u podučavanju s kolegama iz drugih država, Nizozemske, Danske, Litve i Latvije. Sudionici su osnaživani u području identifikacije djece s teškoćama u razvoju, pristupu i izazovima u radu. Upoznali su se s primjerima dobre prakse inkluzivnih škola te razmijenili kreativne ideje za pomagala u odgojno-obrazovnom radu. Kao primjer dobre prakse inkluzivnih škola prikazano je nekoliko je video isječaka. Raspravljalo se o tome što je dobar učitelj i koje su njegove karakteristike. Sudionici su podijelili svoja iskustva o učiteljima koji su utjecali na njihov život te su iskusili vježbu samoprocjene (jake i slabe strane). Također, razmijenili su mnoge igre koje pomažu opuštanju i povezivanju grupe.