Što je eTwinning?

To je zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. Od 2005. godine djeluje na portalu www.etwinning.net koji nudi sigurnu elektroničku platformu za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova čiju registraciju odobrava nacionalna služba za potporu eTwinningu.

Sudionici se mogu uključiti u niz aktivnosti:

  • provedbu projekata s odgojno-obrazovnim ustanovama u 44 zemlje obuhvaćene eTwinningom
  • razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mrežâ stručnjaka
  • sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnog razvoja – mrežnim edukacijama, stručnim usavršavanjima u obliku seminara i konferencija, aktivnostima vezanim uz mobilnost u sklopu eTwinninga.

Zajednica eTwinning financira se u sklopu programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Šest odgojiteljica, uz podršku pedagoginje, ove se pedagoške godine aktivno uključilo u provođenje Etwinning projekta. Projekte provode u suradnji s odgojiteljima iz drugih zemalja te osim što se bave odabranom temom, uče o kulturi i običajima drugih zemalja, putem video poziva, poruke i fotografija koje si međusobno šalju.

Mlađa odgojna skupina ranog učenja engleskog jezika Minions pokrenula je projekt „STORY TIME“ u suradnji s odgojiteljima iz Grčke, Turske i Češke.

Starije skupina ranog učenja engleskog jezika Pumpkins provodi dva etwinning projekta, jedan koji sami organiziraju „OCCUPATION – MEET AND RESPECT“ te drugi u koji su se uključili „LOVELY MATH“   u suradnji s Turskom, Rumanjskom, Jordanom i Italijom.

Odgojna skupina katoličkog vjerskog odgoja u suradnji s Francuskom, Poljskom, Bugarskom, Španjolskom i Latvijom provodi projekt „BOŽIĆ U EUROPI“. Jedni drugim predstavljaju blagdanske običaje iz svoga kraja, pjevaju pjesmice i razgovaraju putem video poziva.