Svake godine 6. ožujka se obilježava Europski dan logopedije, znanosti koja se bavi prevencijom, dijagnostikom te tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja, računanja i ostalih komunikacijskih poremećaja. 2024. godine se taj dan obilježava pod nazivom “Suradnja s drugim stručnjacima, roditeljima i skrbnicima”

Logoped je neovisni stručnjak koji se bavi poremećajima komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja kod djece i odraslih.  Međutim, kako bi se ostvario maksimalan napredak, te pružila najbolja moguća usluga pacijentima, potrebna je suradnja stručnjaka različitih profila, roditelja i skrbnika. To je temelj uspješnog rada logopeda.

Logoped u vrtiću, kao i u drugim ustanovama,  radi u multidisciplinarnom okruženju gdje surađuje sa stručnjacima drugih profila. Otvorenost za dijeljenje informacija, razumijevanje različitih pristupa i zajedničko postavljanje ciljeva ključni su za učinkovitu suradnju. Redoviti sastanci tima omogućuju razmjenu ideja i strategija te prilagodbu terapije prema potrebama djeteta.

Osim suradnje sa stručnjacima različitih profila, roditelji i skrbnici važan su čimbenik u logopedskoj terapiji, posebno kod djece. S jedne strane,  aktivno slušanje briga, iskustava te opažanja roditelja uvelike pomažu logopedu u kreiranju specifičnih terapijskih aktivnosti. S druge strane logoped pružanjem informacija i edukacijom roditelja pospješuje razumijevanje djetetovih potreba, ali ih osnažuje da podrže terapijske aktivnosti i vježbe kod kuće.

U vrtićkom okruženju također je važna suradnja odgojitelja i logopeda.  Odgojitelji uz pomoć i savjete logopeda stvaraju uvjete za poticanje djetetovog govorno jezičnog razvoja u svom prirodnom okruženju kroz igru i druge aktivnosti.

Navedene suradnje se temelj  na kojem logoped  gradi pristup svakom djetetu, prati njegov napredak te prema tome kontinuirano usklađuje svoj rad i tijek terapije.

U konačnici, uspješna suradnja s drugim stručnjacima, roditeljima i skrbnicima ključna je za postizanje najboljih rezultata u logopedskoj terapiji. Samo kroz timski rad i individualizirani pristup, logoped može pružiti optimalnu podršku svakom djetetu u razvoju i unaprjeđenju njegovih komunikacijskih, govornih i jezičnih vještina.

Pripremila: logopedinja Anja