Govorom ljudi izražavaju svoje misli, emocije i htijenja.  Izražavaju  se   riječima  i rečenicama,  ali i emocionalnim tonom govora.  U komunikaciji govor postaje i sredstvo izražavanja i djelovanja.  Dječji se jezik razvija zahvaljujući genima, sposobnostima mišljenja, želji za komunikacijom, poticajima okoline. Prve tri godine života najintenzivnije su za jezično-govorni razvoj djeteta. U intelektualno poticajnoj i emocionalno zdravoj sredini  dijete će uspješno razvijati svoje potencijale….

Saznajte više: Govor i mediji