Natječaj- defektolog/edukacijski rehabilitator (stalni radni odnos)