Odgojna skupina Pumpkins u sklopu svog E-twinning projekta „Occupations – meet and respect“ posjetila je krojački obrat te naučila kako se šiva. Upoznali su se i s različitim vrstama šivaćih mašina, a najveće oduševljenje kod djece su izazvale stare mašine koje su koristile njihove prabake.

Kako je interes djece za šivanje bio velik, u svojoj su skupini oformili Centar šivanja i tako svaki dan kreiraju svoje vlastite kreacije za lutkice.