Izloženost jezicima u ranoj dobi potiče interes i znatiželju prema stranim jezicima te doprinosi razvoju pozitivnih stavova prema drugim jezicima i kulturama.

Usvajanje engleskog jezika u vrtiću odvija se bez direktne poduke o jeziku, već u prirodnom okruženju i kroz djetetovu omiljenu aktivnost – igru. Kako bi dijete jezik uspješno usvojilo vrlo je važna i njegova motivacija te poticajna okolina.

Gingerbread Man bila je tema kojom su se Minionsi bavili u proteklom periodu. Upoznali su se sa The Gingerbread Man Story te su usvojili pjesmicu „Run, run as fast as you can. You can’t catch me. I’m the Gingerbread Man!“. Također, modelirali su Gingerbread Man-a od plastelina, ali i od domaćeg tijesta te su na kraju mogli i kušati ono što su pripremili.  Zajedno sa odgojiteljicama su izradili i Gingerbread Man House te ukrasili Gingerbread Man-a.