Preuzmite dokument Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014.


Preuzmite dokument Godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića maslačak za pedagošku godinu 2012./13.


Preuzmite dokument Analiza ankete za roditelje – valorizacija programa (2012./2013.)


Preuzmite dokument Analiza ankete za roditelje – valorizacija programa (2015.)


Preuzmite dokument Godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića maslačak za pedagošku godinu 2014./2015.


Preuzmite dokument Godišnji plan i program ustanove za 2015./2016. godinu


Preuzmite dokument Kurikulum dječjeg vrtića Maslačak


 

ANALIZA ANKETE ZA RODITELJE 2015./2016. - VALORIZACIJA PROGRAMA

 

 

Godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića Maslačak za pedagošku godinu 2015./16.