Mjesec svibanj je u skupini Krijesnice posvećen mamama i  majci Mariji.  Cilj aktivnosti je bio omogućiti djeci izražavanje svojih osjećaja prema majci koja ih bezgranično voli i probuditi ljubav prema Isusovoj i našoj majci Mariji.

Djeca su ukrašavala Marijin kip, likovno se i molitveno izražavala, izrađivala darove za Mariju i čestitke mamama. Naučili su pjesme „Kao Marija“ ,„Prečisto srce Marijino“, „Cvijeće za Mariju“ i molitvu „Zdravo Marijo“.  Također  su djeca otkrivala Marijin život kroz Bibliju i slikovnice.