Boravak na vanjskom prostoru (dvorištu, šetnji i sl.) dio je svakodnevnih planiranih aktivnosti u našem vrtiću. Planira se i ostvaruje u skladu s vremenskim uvjetima i dobi djece. Slobodna igra na otvorenom potiče na istraživanje i učenje te ima pozitivan utjecaj na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta.  Brojna istraživanja ukazuju kako u prirodnom okruženju ili dvorištima djeca preferiraju boraviti, imaju više prilika i dobrobiti za cjelokupan razvoj jer imaju raznovrsnije poticaje za kretanje i spoznaju. Razvijaju kvalitetniju igru koja vremenski duže traje i obilježena je raznovrsnijom socijalizacijom i komunikacijom među djecom. Registrirali smo našu grupu stranici https://outdoorclassroomday.com/ te se priključili tom međunarodnome događaju. Ove je godine u kampanji Outdoor Classroom Day sudjelovalo gotovo 25 000 škola diljem svijeta i više od 3 milijuna učenika, a cilj joj je potaknuti učenje i igru na otvorenome.